Виртуальная справочная служба

Архив выполненных запросов

Всего запросов в базе: 592

ПерваяПредыдущая < 53 54 55 56 57> СледующаяПоследняя

Номер запроса: 542014-03-03 11:18:34Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, які роки і номери газети "Пролетарская Правда=Пролетарська Правда" (Київ, 1921-1941)є в бібліотеці? Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! Видання є у фондах ОННБ ім. М. Горького.

 З 1921 по 1925 рік мало назву:

Пролетарская правда [Текст]: газета / Ежедневная газета Киевского Губкома КП(б)У и Губпрофсовета. - 1921-1925. - 4 полосы. - Ежедневн.  (Шифр видання XVIII 2996)

У фондах бібліотеки випуски газети є з 1921 до 1925 роки.

 З 1925 по 1941 рік мало назву:

Пролетарськая правда [Текст]: газета / Орган київського обласного і міського комітетів КП(б)У та обласної ради депутатів трудящих. - 1925-1941. - 4 полоси. - Щоденна.  (Шифр видання XVIII 4675)

У фондах бібліотеки випуски газети за 1925-30; 1933-41 роки.

Номер запроса: 532014-02-24 18:19:00Пользователь: Кушнір Наталія

Текст запроса:

Доброго дня! Вдруге намагаюсь відправити запит. Потрібен матеріал щодо питання:"Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі Ф.Купера "Останній з могікан". Не можу знайти джерельну базу для диплому. Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі Ф.Купера "Останній з могікан", ми рекомендуємо для початку таку літературу:

1. Давиденко Г.И. История зарубежной литературы XIX-XX веков: Курс лекций. - М.: Высшая школа, 1970. - 622 с. (Шифр видання VI 55098)

2. Елизарова М. Е. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века. - М.: Просвещение, 1961 г. (Шифр видання VI 47882)

3. История зарубежной литературы ХІХ века / Сост. М. Е. Елизарова. - М.: Просвещение, 1972. - 623 с. (Шифр видання  VI 57237)

4. Кирпичников А. И. Очерк истории романа ХІХ века СПб, Б/и, Б/г. (Шифр видання VI 5126)

5. Мелетинский М.Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - М.: Наука, 1986. - 318 с. (Шифр видання VII>30140)

6. Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность. - М.: Наука, 1968. - 411 с. (Шифр видання VI 51703)

7. Стиль и жанр художественного произведения: Стилевые особенности жанровых разновидностей английского и американского романа / Л. А. Кузнецова, И. В. Викторовская, И. М. Байбакова и др.; Под ред.  Л. А. Кузнецовой, И. В. Викторовской. - Львов: Вища школа, Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. - 125 с. (Шифр видання VI>5118)

8. Рафикова Э. Е. Фенимор Купер в оценке В. Г. Белинского: Сб. науч. тр. / Ташк. ун-т, 1980. - №642. - С. 99-101. (Шифр видання ХVIIІ 14904)

 9. Эпоха романтизма. Общая характеристика. Купер // История всемирной литературы. 6 т. / Акад. наук СССР; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; отв. ред. 6 т. И.А. Тертерян. - М.: Наука, 1989. - С. 552-562. (Шифр видання VII>19204)

Шановна Наталя! Нагадуємо Вам, що згідно правил віртуальної довідкової служби бібліограф має право надати відповідь на однє питання протягом до 3 діб, дякуємо за розуміння. 

Номер запроса: 522014-02-24 16:11:05Пользователь: Надія

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть будь ласка, мені потрібна інформація на тему "Повсякденне життя людей Київської Русі" Чи є у вашій бібліотеці книги стосовно цієї теми? Не можу знайти інформації! Дякую за увагу, буду чекати відповіді)

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Повсякденне життя людей Київської Русі", ми рекомендуємо для початку таку літературу:

Фраянов И.М. Киевская русь: Главные черты соц.-эконом. стран. - Спб.: Из-во С.-Петербургского ун-та, 1999. - 372 с. ( V>19611)

Київська Русь: культура, традиції: Збірник наукових праць.- К. : Наук. Думка, 1982. - 151 с. ( V>3953)

Романов В.Ю. Люди и нравы древней Руси. Историко-бытовые очерки XI-XII вв.- Ч.1. - М.-Л.: Наука, 1966. - 240с. ( V 45183)

Шевцов В.Ю. Русь: погляд з минулого в майбутнє. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. - 350 с. ( V>23113)

Кривотун В.М. Як жили селяни-кріпаки Києво-Печерської Лаври / Київський держ. заповідник; Музей “Києво-Печерська Лавра”.- К., 1958. - 13 с.( V 31915)

Ильичев А.Т. Справочник по русской истории Киевская Русь XI-XII вв. - М.: Едиторика УРСС, 2003. - 144 с. ( V>19623)

Гудзенко О. Духовні ідеали Київської Русі як джерела формування національно-християнської моралі // Сіверянський літопис. - 2003. - № 4. - С. 23-26. (XVIII 31517)

Недзельска Н.Ш. Формування ідеалу української жинки в період Київської Русі // Південний архив: Зб. наук. праць. істор. наук. - Вип. IX. - Херсон: Херсонськ. держ. ун-т, 2002. - С. 79-83. (XVIII 34836)

Болербух А. Світосприйняття давньоруських людей: [духовна культура] // Київська старовина. - 2002. - № 6. - С. 56-80. (XVIII 30381)

Старков В. У здоровому тілі й дух здоровий, або До витоків української фізичної культури за Київської Русі // Берегиня. - 1997. - Число 1/2. - С. 70-83.(XVIII 31369)

Пуцько В. Світські елементи в духовній культурі стародавнього Києва // Укр. іст. журнал. - 1996. - № 3. - С. 143-150. (XVIII 15324)

Номер запроса: 512014-02-23 14:45:53Пользователь: зав редакцией Biopolymers and Cell к.б.н. Тихонкова И.А.

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, сообщите пожалуйста все ли номера издания Biopolymers and Cell c 2009 года есть в Ваших фондах (ISSN 0233-7657). Если каких-либо отсутствуют - редакция готова дослать недостающие номера. всего доброго.

Текст ответа:

Уважаемая Тихонкова И.А. ! Библиотека благодарит Вас и редакцию журнала Biopolymers and Cell , в наших фондах отсутствует № 4 за 2013 год. С благодарностью Отдел научного комплектования фондов ОННБ им. М. Горького.

Номер запроса: 502014-02-23 14:40:34Пользователь: Кушнір Наталія Володимирівна

Текст запроса:

Доброго дня! Хотіла б дізнатися, чи зможу знайти у вашіх фондах матеріал щодо такого питання: "Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі твору Ф.Купера "Останній з могікан"". Потрібна джерельна база для дипломної роботи. Дякую!

Текст ответа:

Шановна Наталя Володимирівна, відповідь на Ваше питання дивись запит № 53.

Номер запроса: 492014-02-22 15:47:02Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці "Вісник державних закупівель" №13(859) від 13 лютого 2014 року?

Текст ответа:

Вітаємо, шановний користувачу! "Вісник державних закупівель" є у фондах нашої бібліотеки. Шифр видання XVIII 34445. На жаль  №13(859) від 13 лютого 2014 року, ще немає. 

Номер запроса: 482014-02-20 16:55:26Пользователь: Ірина

Текст запроса:

Чи є у вас журнал "Афіша Одеси"?

Текст ответа:

Здравствуйте , уважаемый пользователь! Сообщаем Вам , что в фондах нашей библиотеки есть журнал :

Афиша Одессы: Городской журнал. - Одесса: ООО Компания " Альфа".

Шифр издания XVIII 35681

2002. - № 1-12; 2003. - № 9-28; 2004. - № 35-60; 2005. - № 60, 63-65, 67-70, 72-84; 2006. - № 95, 97-99, 101-109; 2007. - № 110-116, 117-134; 2008. - № 135-147, 150-159; 2009. - № 1(160)-6(165), 7, 8-10;  2010. - № 1(177)-4, 8, 9(185), 11(170), 12-17(176), 13; 2010. - №14(190)-17(193); 2011. - № 1(194), 2(195), 3(196), 4(197), 6(199), 7(200), 8(201), 9(202); 2012 года в фондах библиотеки нет; 2013. - № 2(216), 8(222), 9(223).

 

Номер запроса: 472014-02-18 17:54:37Пользователь: Наталья

Текст запроса:

Здравствуйте! Есть ли фонде библиотеки номера газеты "Одесский вестник" за 1853-1856 года, и нужны ли какие-то особые документы или направление от университета, чтобы получить возможность с ними поработать?

Текст ответа:

Здравствуйте, уважаемый пользователь. В фондах ОННБ им. М.Горького есть газета :

"Одесский вестник" за 1853-1856 годы. Шифр издания XVIII 477.

Для работы с газетой, Вам необходимо сопроводительное письмо от университета (с просьбой на разрешение работы с данным изданием) на имя Генерального директора Одесской национальной ордена Дружбы народов научной библиотеки им. М. Горького Ботушанской Ольги Федоровны.

Номер запроса: 462014-02-10 09:10:30Пользователь: Галина

Текст запроса:

Добрый день! подскажите пожалуйста, есть ли книги: Головенкин В.П. Оценка качества дипломных проектов и работ. Ротштейн О.П., Єгоров С.О., Черноволик Г.О. Оцінка якості дипломного проектування на основі нечіткої логіки. Г. Гнатієнко, В. Снитюк Експертні технології прийняття рішень. Вешнева И.В. Управление качеством и информационные системы. Вешнева И.В., Мельников Л.А. Концепция разработки модели экспертной системы управления качеством образования на основе теории нечетких множеств. Вешнева И.В. Разработка критериев оценки качества дипломных работ для снижения уровня субъективизма в модели, основанной на применении логических функций.

Текст ответа:

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Сообщаем Вам, что из списка литературы , в ОННБ им. М. Горького есть книга:

Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Єкспертні технології прийняття рішень: монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снатюк; наук. ред. О.Ф. Волошин. - К.: Маклаут, 2008. - 444 с.          (Шифр издания X> 7508)

Номер запроса: 452014-02-09 11:29:34Пользователь: Владимир

Текст запроса:

Здравствуйте! Подскажите, есть ли в наличии текст диссертационной работы "Методическая система подготовки учителя информатики по основам искусственного интеллекта" Год: 2007 Автор научной работы: Широких, Анна Александровна Ученая cтепень: кандидат педагогических наук Место защиты диссертации: Пермь Код cпециальности ВАК: 13.00.02 Специальность: Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Количество cтраниц: 177 Спасибо.

Текст ответа:

Здравствуйте , уважаемый пользователь! Сообщаем Вам , что диссертационные работы представляют собой рукопись на соискание учёной степени, защищённые и утверждённые ВАК диссертации отпечатаны в единичных экземплярах и хранятся в архивах центральных библиотек, в частности  Российской государственной библиотеки (РГБ), Национальной библиотеки Украины имени Вернадского  (НБУ). В Национальной библиотеке Украины имени Вернадского  хранятся все кандидатские и докторские диссертации, которые защищаются на территории Украины.

Запрашиваемый Вами текст диссертационной работы:

Широких А.А. Методическая система подготовки учителя информатики по основам искусственного интелекта: дис. ... канд. педагогич. наук: 13. 00. 02 / Широких Анна Александровна. - Пермь, 2007. - 177 с.

был защищен в г. Пермь (Россия), соответственно Вам необходимо обратиться в Фе­де­раль­ное го­су­дар­ствен­ное бюд­жет­ное учре­жде­ние «Рос­сий­ская го­су­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка» (ФГБУ «РГБ»).
Aдрес: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5.