Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 288

 1 2 3> НаступнаОстання

Номер запроса: 3092018-01-18 14:11:46Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста с литературой "Рекреационные комплексы Мира" для подготовкb к сдаче экзамена в ВУЗе.

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

По Вашей теме мы подобрали следующюю литературу:

Ковтуник І.І. Рекреаційні комплекси світу : навч.-метод. посіб. / Інна Іванівна Ковтуник, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка.– Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016.– 90 с. – Бібліогр.: с. 89-90 . – На укр. яз. (Шифр видання II> 39676)

Гончаренко Я.Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прикладі Одеського регіону : монографія / Яніслава Євгеніївна Гончаренко; Під заг. ред. Ірина Олександрівна Гродзинська.– Херсон : Грінь Д. С., 2014.– 286 с. – Бібліогр.: с. 270-286 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 94835)

Recreational Complexes of the World = Рекреаційні комплекси світу : summary of lectures : [for students of training direction 6.140103 "Tourism" of all forms of study] / V. Yermachenko, O. Zyma, N. Dekhtyar, M. Aldoshyna, Kharkiv National University of Economics; Ed.-in-Ch. L. Syedova.– Kharkiv : KhNUE, 2013.– 250 p. Bibliogr.: p. 235-242 . – На англ. яз. (Шифр видання IIIін 9651)

Шпак Л.О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика : монографія / Любов Олександрівна Шпак, Акад. муніцип. упр..– Черкаси : СУЕМ, 2014.– 323 с.– Бібліогр.: с. 301-318 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 92575)

Калитюк В. А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / В. А. Калитюк; Відп. ред. Віра Іванівна Куценко.– Львів : Рада по вивченню продуктивних сил України, 1999.– 161,[1] с.– Бібліогр.: с. 149-162 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 92280)

Робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" = Syllabus of the educational discipline "Recreational complexes of the world" : для студ. напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навч. / Харків. нац. економ. ун-т; Уклад. Володимир Єгорович Єрмаченко, Олександр Григорович Зима, Надія Анатоліївна Дехтяр.– Харків : ХНЕУ, 2013.– 39 с. Загол. на обкл. англ. мовою.– Бібліогр.: с. 36-38 . – На англ. яз. (Шифр видання B 51141)

Рекреаційні комплекси світу : завдання для практ. і семінар. занять та СРС, тести для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Уклад. О. М. Музика; Відп. за вип. Ю. А. Дайновський.– Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012.– 121 с. – Бібліогр.: с. 120-121 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 90245)

Матвієнко А.В. Еколого-економічні механізми управління територіальним рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрій Валерійович Матвієнко; Міжнар. ун-т бізнесу і права.– Херсон : [Б.в.], 2011.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 166282)

Лукьянова Л.Г. Рекреационные комплексы : Учебное пособие для студ. вузов / Людмила Григорьевна Лукьянова, Владимир Иванович Цыбух; Киев. ун-т туризма, экономики и права; Под общ. ред. Владимир Кириллович Федорченко.– К. : Вища школа, 2004.– 346 с. : ил. – Библиогр.: с.345-346 . – На рус. яз. (Шифр видання XVII> 3375)

 

Номер запроса: 3082018-01-17 13:58:39Пользователь: Оніпко Вячеслав

Текст запроса:

Доброго дня! Чи є у Відділі рідкісних видань та рукописів листи Олени Пчілки? Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Вячеслав!

На Ваш запит про наявність листів Олени Пчілки у фондах Відділу рідкісних видань та рукописів повідомляємо, що у наших фондах її листів немає.

З повагою ВДС.

Номер запроса: 3072018-01-16 16:33:52Пользователь: СЕРГІЙ БЛАВАЦЬКИЙ

Текст запроса:

Христос народився! Доброго дня, шановні співробітники Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького, До Вас звертається за допомогою/консультацією н. с. НДІ пресознавства НАН України, канд. н. С. Блавацький. Чи можете Ви допомогти мені, БУДЬ ЛАСКА? Мене цікавить наукова та наукова-довідкова література про пресовидавничу діяльність, роботу французьких журналістів, редакторів та видавців в Одесі упродовж періоду "французького протекторату" над Одесою (1918-1919). Зокрема, чи могли би Ви порекомендувати літературу (окрім бібліографічного покажчика Рубінштейна), архівні джерела, де можна знайти просопографічні, біографічні відомості про таких одеських французів: Жан-Г. Дава (Jean-G. Dava (редактор журналів "Les Nations Opprimees" (Odessa, 1917) та газети "La Gazette d'Odessa" (Odessa, 1918-1919), Maurice Edelle (голов. ред. газети "La Gazette d'Odessa" (наступник Ж.-Г. Дава на цій посаді), Emille Lambiri (редактор газети "L’Independant” (Одеса, 1918–1919)"? Наперед дякую за Вашу оперативну відповідь та допомогу! З повагою,

Текст ответа:

Доброго дня, шановний Сергію Романовичу!

На жаль у фондах ОННБ немає франкомовних видань, які Вас зацікавили:

 1) "Les Nations Opprimees". - Odessa, 1917.

2) "La Gazette d'Odessa". -  Odessa, 1918-1919.

Відділ краезнавства «Одесика» выдпрацював свої картотеки, але цей факт не відображений. Відомостей про редакторів журналів та газет не знайдено.  Матеріалів в джерелах з фондів нашої бібліотеки ми не знайшли.

В наявності є тількі Ваші  статті у фахових периодичних виданнях за цією тематикою та література орієнтовно про цей період часу:

Блавацький С. Франкомовна преса в Україні (1917 — 1919 рр.) / С. Блавацький // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2016. - Вип. 6. - С. 19-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2016_6_4 ( Шифр видання XVIII 32227)

Блавацький С. Українська франкомовна періодика Європи доби національно-визвольних змагань: ідентифікація, систематизація, класифікація / С. Блавацький // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2013. - Вип. 3. - С. 88-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2013_3_9 (Шифр видання XVIII 32227)

Блавацкий С.Р. Украинская русофильская франкоязычная пресса Франции (1919-1921 гг.) / С. Р. Блавацкий // Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. - 2014. - № 2. - С. 88-96. - (История журналистики и литературы). - Библиогр. : с. 96 (11 назв.). - Библиогр. в сносках .

Шишко О. Г. Диктатура Муравйова в Одесі (період так званої одеської радянської республіки, 1918 р.) / О. Г. Шишко // Інтелігенція і влада. - 2012. - Вип. 24. - С. 218-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2012_24_25 (Шифр видання  XVIII 36375)

Цвілюк С.А. Одеса революційна. Хроніка подій в період громадянської війни та іноземної военої інтервенції (1918-лют. 1920 рр.). - Одеса : Маяк, 1972. - 252 с. (Шифр видання V 53669)

Цвилюк С. А. Защищая дело Октября : зарубежные интернационалисты в Одессе. 1917-1920 гг. / Семен Антонович Цвилюк.– Одесса : Маяк, 1987.– 270 с.– Библиогр.: с. 262-271 . – На рус. яз. (Шифр видання  V> 8694)

Дацків І. Б. Становлення українсько-французських дипломатичних відносин у добу Директорії УНР / І. Б. Дацків // Гілея. – 2010. – Вип. 34. – C. 46–57. (Шифр видання  XVIII 37796)

З повагою працівники ВДС.

Номер запроса: 3062018-01-02 20:41:46Пользователь: Олехнович Сергій Олександрович. м. Харків

Текст запроса:

Добрий день, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дисертації на тему : "Теорія та практика функціонування кадетських корпусів, як закладів закритого типу у другій половині 19 ст. в першій половині 20 ст. " Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Сергій Олександрович!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу у фондах нашої бібліотеки:

Военная энциклопедия. - Спб. : Товарищество И. Д. Сытина, 1911-1914 (Шифр издания XI 1715)

Одесский кадетский корпус // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В.Ф. Новицкого [и др.]. - Спб. ; [М.] : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911-1915   (Шифр издания XI 1715)

Дерюгин М.Е. и др. Одесский кадетский корпус за первые семь лет его существования. - Одесса, 1906 (Шифр издания II 3683)

Дроздовский А. Открытки Одесского кадетского корпуса // Дерибасовская-Решильевская : Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированый альманах. - Одесса, 2011. - Т.46. - С.18-28. (Шифр издания XVIII 183407)

Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственнных Главному управлению. От основания в России военных школ до исхода первого двадцатилетия благополучного царствования Императора Александра Николаевича, 1700-1880 / сост. генерал-майор Лалаев. - Спб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1880 (Шифр издания II 840)

Корпусов И. А. Кадетские заметки / Игорь Анатольевич Корпусов.– Одесса : Астропринт, 2015.– 158 с. – На рус. яз. (Шифр издания VII> 82855)

Цытович В.В. Одесский Великого князя Константина Константиновича кадетский корпус за первые семь лет его существования. - Одесса, 1906 (Шифр издания II 3683)

Решетов С. Одесский кадетский корпус : страницы истории. К 110-летию со дня основания // Вечерняя Одесса : газета. - 2009. - 19, 26 мая и 2 июня (3 части)  (Шифр издания XVIII 24292)

Савельев А.И. Первые кадетские смотры. 1734-1737 гг. // Русская старина, 1890. - Т. 66. - №5. - С. 351-352 (Шифр издания XVIII 549)

Скрябін О. Л. Підготовка вихованців у військових гімназіях та кадетських корпусах на теренах України (1865 - 1917 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Олександр Леонідович Скрябін, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського.– К. : [Б.в.], 2014.– 16 с. – Бібліогр.: C. 12-14. – На укр. яз. (Шифр издания A 202183)

Щеглов А. Ю. Організація навчально-виховного процесу та повсякденне життя вихованців Кадетського корпусу у Львові (1921-1939 рр.) / А. Ю. Щеглов // Військово-науковий вісник. - 2016. - Вип. 25. - С. 198-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_25_17  (Шифр издания XVIII 34452)

 

 

Номер запроса: 3052017-12-26 10:13:24Пользователь: Ольга Лабуда

Текст запроса:

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Ольго!

За темою Вашого запиту ми підготували наступну літературу з фондів ОННБ:

Александрова О. Національна Парламентська бібліотека України // Вісник Книжкової палати. - 1997. - № 1. - С.12-15. (Шифр видання XVIII 31970)

Вілегжаніна Т. Національна Парламентська бібліотека України: шляхами розвітку // Бібліотечна планета - 2006. - № 2. - С.4-7. (Шифр видання XVIII 33197)

Ніколаенко Н. Інноваційна орієнтованість керівника - запорука успішної діяльності бібліотеки // Бібліотечний форум Україні. - 2010. - № 3 (29). - С.5-19. (Шифр видання XVIII 36183)

Ярошенко Т.О., Бугасова Т.В. Бібліотека национального університету «Києво-Могилянська академія» // Бібліотечний віснік.-1995. - № 6. - С.31. (Шифр видання XVIII 30690)

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918—1988 рр.: основні етапи розвитку // Бібліотечний вісник. - 1998. - № 5. (Шифр видання XVIII 30690)

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С.Історія Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. 1965—1991. - К., 2008. (Шифр видання XVI > 8401)

Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1941—1964). - К., 2003. (Шифр видання XVI > 6750)

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4-6 жовтня 2016 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Відп. за вип. О. М. Василенко.– Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016.– 637 с.– Бібліогр. в кінці ст. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 10231 )

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. бібліотек України, Рада директорів наук. бібліотек та інформ. центрів - членів МААН; Редкол. В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий; Відп. за вип. О. М. Василенко.– Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015 . – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9807)

Ч. 1 : Бібліотека. Наука. Комунікація / Вступ. сл. В. І. Попик.– 2015.– 354 с.– Містить бібліографію . – На укр. яз.
Ч. 2 : Бібліотека. Наука. Комунікація.– 2015.– 302 с.– Містить бібліографію . – На укр. яз.

Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : зб. – 2012.– Вип. 33, додаток. (Шифр видання XVIII 33519)

Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України, 24-25 вересня 2009 р. / Держ. закл. "Нац. історична б-ка України", Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культур. досліджень; Редкол. А. В. Скорохватова, Л. П. Вовк, О. А. Гриценко.– К. : Арістей, 2009.– 276 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 8269)

Бібліотека і книга у контексті часу : Збірник наук. статей Міжнар. наук.-практ. конференції (11-13 травня 2006 р., м. Київ): До 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Нац. парлам. б-ка України; Уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна.– К. : НПБ України, 2006.– 284 с. + 1 програма. – На укр., рус. яз. (Шифр видання XVI> 7407 )

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України, м. Київ, 2-3 жовтня 2014 р. / Нац. історична бібліотека України; Гол. редкол. Алла Віталіївна Скорохватова; Редкол. Валентина Павлівна Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова.– Київ : [Б.в.], 2014.– 185 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9910)

Бібліотека і книга у контексті часу : Збірник наук. статей Міжнар. наук.-практ. конференції (11-13 травня 2006 р., м. Київ): До 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Нац. парлам. б-ка України; Уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна.– К. : НПБ України, 2006.– 284 с. + 1 програма. – На укр., рус. яз. (Шифр видання XVI> 7407)

Запрошуємо cкористатися матеріалами "Ділового кейса бібліотекаря", у розділі "Література з актуальних питань бібліотечної справи" на сайті нашої бібліотеки за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=584

Номер запроса: 3042017-12-13 13:38:17Пользователь: Викладач Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка

Текст запроса:

Добрий день! Повідомте, будь ласка, чи надійшла до Вашої бібліотеки моя монографія: Шпак М.М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. - Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2016. - 372 с. Якщо надійшла, то коли саме (дата). Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня!

До нашої бібліотеки монографія надійшла 8.12.17 року. Зараз видання проходить обробку у відділі наукового комплектування фонду.

З повагою, віртуальна довідкова служба

Номер запроса: 3032017-12-11 15:26:13Пользователь: Ірина

Текст запроса:

Шановні друзі, чекаю на відповідь на питання від 05.12.2017 : Много ли в ОННБ литературы на японском или переводов современных японских авторов?

Текст ответа:

Доброго дня, Ірино!

В фондах нашої бібліотеки представлена японська література наступними авторами:

Сучасні японські автори - Муракамі Рю; Муракамі Харукі; Огава Еко; Місіма Юкіо; Ісігуро Кадзуо.

Авторами періоду 60-х - 90-х років - Иноує Ясуси; Абэ Кобо; Абэ Томодзи; Акутагава Рюноске; Арисима Такзо; Асида Такако; Ватанабэ Дзюньити; Гомикава Дзюмпэй; Ибусэ Масудзи; Икэгути Экан; Исикава Тацудзо; Эндо Сюсаку; Комацу Саке; Моримура Сэйити; Кобаяси Кюдзо.

Також в фондах нашої бібліотеки багато збірок - "Антологія японської поєзії", "Стихи современных японских поэтов", "Современная японская поэзия классических жанров", "Современные японские пьесы", "Сборники рассказов японских писателей".

Література японською мовою представлена в невеликому обсязі.   

 

Номер запроса: 3022017-12-08 10:50:29Пользователь: Анастасія

Текст запроса:

Доброго дня. Чи є у фондах бібліотеки ресурси щодо програм з фізики, математики, хімії та астрономії для технікумів і училищ періоду 1944-1991 рр.? Заздалегідь дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Анастасія.

Щодо Вашого запиту стосовно програм з фізики, математики, хімії та астрономії для технікумів і училищ періоду 1944-1991 рр., повідомляємо, що дані матеріали присутні в фондах ОННБ. На жаль, формат віртуальної довідкової служби не дозволяє надати Вам такий величезний обсяг інформації. Проте, Ви можете самостійно ознайомитись з усіма матеріалами, які наявні у фондах бібліотеки.

З повагою

працівники ВДС

Номер запроса: 3012017-12-02 13:15:26Пользователь: Дрожжин Олексій Леонідович

Текст запроса:

Будь ласка, чи є в бібліотеці будь-які публікації/фотоматеріали щодо Одеського інституту шляхетних дівчат до 1920 р.?

Текст ответа:

Доброго дня Олексій Леонідович!

За Вашим запитом ми знайшли наступну інформацію:

1. Одесса 1794-1894 / Изд. Гор. обществ. Упр.- Одесса: Тип. А. Шульце, 1895. - 896 с.(Шифр видання V 1696)
2. Литвин Ю. Девушки из высшего общества. Первые женские учебные заведения [в г. Одессе] // Пассаж.-2009. - №9, сент..- С.54-55:ил. (Шифр видання XVIII 31902)
3. Гребцова И.С., Накаева С.А. Очерки развития женского благотворительного движения на юге Российской империи.( первая половина XIX ст.).- Одесса: Астропринт, 2007.- 280с.: ил.( Шифр видання V> 22371)
4. Сердюк Ж.М. Повсякденне життя жіночих гімназій Одеси кінця XIX - початку XX ст.- Одесса, 2014.- 92 с.: іл.( Шифр видання II> 36961)
5. Пятидесятилетний юбилей одесского института благородных девиц //Правда – 1879.- 31 дек.
6. Федотова Т.Н. О высшем женском образовании в Одессе.//Труды Одес. ун-та. – 1961. - т.154/ сер. филол. наук. - Вып. 11. - С.184-191.
7. Краткий исторический очерк пятидесятилетия Одесского Института Благородных девиц. – Одесса, 1879. – 44 с. ( Шифр видання II 5350)
8.  Добролюбский А. К. К истории женского высшего образования в Одессе в XIX – начале XX вв.// Юго-Запад. Одессика – Південний захід. Одесика : историко-краеведческий науч. альм. – Одесса, 2009. – Вып. 7. – С.16-36.
9. О правилах для избрания Одесский институт Благородных девиц воспитанниц от городов Новороссийских губерний и Бессарабской области // Журнал Министерства внутренних дел, 1831. - ч.IV. - кн.2. - С.27-28.( XVIII 213)
10. Правила для избрания в Одесский институт благородных девиц воспитанниц от губерний Херсонской и Таврической, Бессарабской области и городов Одессы, Таганрога, Кишинева и Измаила // Журнал министерства внутренних дел, 1831. - ч.IV. - кн.2. - С.29-40. ( Шифр видання XVIII 213)
11. Подробная программа 4-х младших классов одесского института благородных девиц. - Одесса, 1890. (Шифр видання II 1266)
12. Сведения для желающих поместить детей в одесский институт благородных девиц (с приложением программ за 1866, 1870, 1873, 1874, 1881, 1890, 1899 годы). - Одесса : тип. «Труд» и др. 1866-1899г. (Шифр видання II 1438)
13. Шестой выпуск воспитанниц Одесского института благородных девиц //Одесский вестник. – 1842. - № 56. - С.265-266. ( Шифр видання XVIII 477)
14. Высочайший указ о средствах на содержание института благородных девиц //Одесский вестник. – 1830. - 26 апреля - С.133. ( Шифр видання XVIII 477).
15. Директриса Сукова прибыла в Одессу для управления институтом благородных девиц // Одесский вестник. – 1830. - 26 апреля - С.134. (Шифр видання XVIII 477).
16. Об испытаниях в Одесском институте благородных девиц // Одесский вестник. – 1832. - 2 июля - С.209. (Шифр видання XVIII 477).
17. 12 сентября 1832 г. происходило в Одесском институте благородных девиц торжественное собрание по случаю первого выпуска воспитанниц этого заведения // Одесский вестник. – 1832. - 17 сентября - С.297 - 298. (Шифр видання XVIII 477).
18. Правила для избрания в Одесский благородный девичий институт воспитанниц от губерний Херсонской и Таврической, Бессарабской области и городов: Одессы, Таганрога, Кишинева и Измаила //Одесский вестник. – 1830. - С.399 - 402. (Шифр видання XVIII 477).
19. Указ на имя Новороссийского и Бессарабского генерал – губернатора (указ от 4/ IV – 1830 г. об ассигновании на содержание одесского института благородных девиц ежегодно 25000 рублей) // Одесский вестник. – 1830. - 26 апреля - С.133 - 134. (Шифр видання XVIII 477).
20. Об открытии учебного заведения для благородных девиц госпожи Фори // Одесский вестник. – 1831. - 16 мая. - С.156. (Шифр видання XVIII 477).
21. Начертание правил воспитания в обоих одесских благородных институтах / Одесса. - 1814.- 1 бр. - С.27.(Шифр видання II 919)
22. Plan de l’education pour les deux instituts nobles d’Odessa. Imprime a Odessa aves la permission du Youvernement L’ar 1814. (Перевод начертания правил воспитания в обоих одесских благородных институтах, составлен аббатом Николаем) 1 бр.( Шифр видання II 2451)

23. Riglement de l’institut des demoiselles nobles d’Odessa.( Первый утвержденный устав института благородных девиц в Одессе). – Odessa, 1829.- 34 с.( Шифр видання III 4800)

Радимо для роботи звернутися до відділу краєзнавства "Одессика" ОННБ.

Електронна адреса відділу odessica@ukr.net, телефон +38 (048) 723-11-85.

Номер запроса: 3002017-11-25 12:03:04Пользователь: Юлия

Текст запроса:

Добрый день! Есть ли в фондах библиотеки книга Финк В. Г. Гибель мира. - Москва : Сов. писатель, 1939. - 120 с. Эта повесть также опубликована в журнале "Красная новь", 1938, №9. Заранее большое спасибо за ответ!

Текст ответа:

Добрый день, Юлия!

В фондах нашей библиотеки есть интересующие Вас издания:

Финк Виктор. Гибель мира / Виктор Финк . - М. : Советский писатель, 1939. - 118 с.

(Шифр издания VII 47265) 

Виктор Финк. Гибель мира :  повесть // Красная новь  :  журнал художественной литературы, критики и публицистики / Орган Союза советских писателей СССР . - М.  : Гос. изд-во "Художественная литература", 1938. - № 9 . - Сентябрь. - С. 118-154.

(Шифр издания ХVIII 3117)