Виртуальная справочная служба

Архив выполненных запросов

Всего запросов в базе: 589

Предыдущая < 1 2 3 4 5> СледующаяПоследняя

Номер запроса: 6122022-12-02 21:01:15Пользователь: I’m not sure what this means?

Текст запроса:

Hello, My great grandfather was Theodore Elias Sinnberg. He was born in Odessa and was an engineer. He came to the uk. I wondered please if you hold any information on him, or if there’s any other way I can try and find out more about him please? Thank you Hayley

Текст ответа:

Good afternoon, dear Haley.

Our library virtual reference service does not perform genealogical searches; we recommend that you contact the State Archive of the Odesa Region, their document collection contains full apartments’ census of the residents of Odesa.

Written applications are accepted ONLY TO THE MAIN ADDRESSES OF THE ARCHIVE:

POSTAL ADDRESS: 65026, Ukraine, Odesa, 18 Zhukovsky Street;

Email: archive@od.gov.ua   

State Archive of Odesa Region - https://archives.gov.ua/ua/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96/  

State Archive Service of Ukraine - State Archive of Odesa Region at the link

https://archives.gov.ua/en/

Best regards,

Head of Virtual reference service

Maryna Zhytnyk

Номер запроса: 6112022-11-10 18:36:51Пользователь: Лаврухин Андрей Владимирович

Текст запроса:

Драстуйте! 1. Допоможіть, будь ласка, атрибутувати роботи лінгвіста Одеського університету Т.Л. Караваєвої. Я знаю, що є 2 роботи, опубліковані російською мовою: Караваєва т.л. особливості мови афроамериканців. – Воронеж., 1979-225 С. (і так називається автореферат її дисертації Караваєва, т. л. особливості мови афроамериканців. - Одеса: оду, 1987. - 14 с.). Може бути, вона була захищена в Воронежі, а написана в Одесі? Караваєва т.л. про структуру мови афроамериканців. – Воронеж., 1986 - 291 с. На запит в Воронезький університет прийшла відповідь, що існують тільки записи в каталозі, але самих робіт немає. Чи є ці книги у ваших фондах і що з них що? 2. Чи можна дати точний бібліографічний опис ? Караваєва, т. л. (співавтор ? ) Текстоутворююча функція зниженої лексики / / Проблеми лінгвістики тексту. Тези конференції (Одеса, датування ? ) / ОГУ ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 1986. - С.? 3. Чи існують інші роботи Караваєвої про мову афроамериканців (статті, доповіді конференцій)?

Текст ответа:

Доброго дня, шановний Андрію Володимировичу.

У фондах Одеської національної наукової бібліотеки є видання, що Вас зацікавило :

Караваєва Т.Л. Особенности языка афроамериканцев: автореф. дис. канд. филол. наук (10.02.04) / Т. Л. Караваева ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 14 с. (Шифр видання А 26987)

Що стосується другого питання у вашому запиті, статті Т.Л. Караваєвої надрукованій у тезах конференції 1986 року, нажаль не має у фондах ОННБ:

Караваєва Т. Л. Текстоутворююча функція зниженої лексики // Проблеми лінгвістики тексту. Тези конференції (Одеса) / ОГУ ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 1986.

У фондах нашої книгозбірні ми знайшли статтю Караваєвої Т.Л. у співавторстві:

Кухаренко В. А. О семантичекой структуре афро-американской лексики / В. А. Кухаренко, Т. Л. Караваева // Значение и его варьирование в тексте : сб. науч. трудов / Волгоградский пед. ин-т им. А. С. Серафимовича; отв. ред.: И. В. Сентенберг. – Волгоград : [б. и.], 1987. – С. 71-81. (Шифр видання XV>6939)

Караваєва, Т. Л. Політкоректність англомовної культури і гіпотеза лінгвістичної відносності / Т. Л. Караваєва, М. Г. Тер-Григорьян // Закарпатські філологічні студії. – 2020.– Вип. 14, т. 1. – С. 286-291. –  Бібліогр.: 17 назв . – На укр. яз. (Шифр видання XVIII 41815)

Пропонуємо Вам інформацію з електронного каталогу ОНУ ім. І.І. Мечникова :

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/991985/default

Караваева, Татьяна Леонидовна. Особенности языка афроамериканцев : дис ... канд. филол. наук: Прилож. (Лексикон Ве) / Т. Л. Караваева. – Одесса, 1987. – 258 л.

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/991982/default

Караваева, Татьяна Леонидовна. Особенности языка афроамериканцев : дис ... канд. филол. наук / Т. Л. Караваева. – Одесса, 1987. – 159 с.

З повагою, Віртуальна довідкова служба ОННБ

Номер запроса: 6102022-09-21 13:33:25Пользователь: Лідія Поперечна

Текст запроса:

Колеги, вітаю! Шукаю такі джерела: 1. Что читать по украинской исторіи й литературе? / С. Русова. – Санкт-Петербург, 1913. – 11 с. – (Серия библіографических указателей ; № 3). 2. О задачах домашнего чтения учащихся в народной школе // С. Русова Народн. учитель . – 1908. – № 14– 15. – С. 20. 3. Украинская детская литература: (доклад, прочитаний 22-го декабря на заседании Черниговского отдела «Петроградского родительского кружка») // Укр. Жизнь. – 1916. – № 10/11. – С. 118. Якщо є у фондах Вашої бібліотеки, хочу замовити електронні копії.

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Лідіє!

У фондах нашої книгозбірні є в наявності видання :

О задачах домашнего чтения учащихся в народной школе // С. Русова Для Народного учителя. – 1908. – № 14– 15. – С. 20.  (Шифр видання XVIII 1598)

Украинская детская литература: (доклад, прочитаний 22-го декабря на заседании Черниговского отдела «Петроградского родительского кружка») // Укр. Жизнь. – 1916. – № 10/11. – С. 118. (Шифр видання XVIII 2463)

Електронну копію та доставку документів можливо замовити у відділі міжбібліотечного абонемента. Більше інформації за посиланням https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335 - Електронна доставка документів.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 6092022-09-12 22:26:10Пользователь: Андрій Л.

Текст запроса:

Добри день! Допоможіть, будь ласка, уточнити бібліографічну інформацію. Мене цікавить точна назва статей, присвячених Річарду Райту і Джеймсу Болдуїну, із зазначенням сторінок в наступній книзі: ДЕНИСОВА Т.Н. ПРО ЛіТЕРАТУРУ США. ВИБРАНі СТАТТі УКРАїНСЬКОГО АМЕРИКАНіСТА ЧАСіВ НЕЗАЛЕЖНОСТі. Выдавничий дом "Киево- Могилянская академия", 2014 г. З повагою Андрій Л.

Текст ответа:

Доброго дня, пане Андрію!

У фондах нашої книгозбірні є видання, що Вас зацикавило. Надаємо уточнюючу бібліографічну інформацію:

Денисова Т. Н. Про літературу США. Вибрані статті українського американіста часів Незалежності : збірник / Тамара Наумівна Денисова, НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2014. – 531 с. (Шифр видання VI> 16969)

  1. Феномен Джеймса Болдуина: на перекрестке культур. – С. 410-423. – Библиогр.: 14 назв.
  2. Richard Wright: the Problem of Self-Identification – С. 467-480. – Библиогр.: 7 назв.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 6082022-09-12 15:34:57Пользователь: Артем З.

Текст запроса:

Чи є у фонді бібліотеки видання "Одеський вісник", "Новоросійський телеграф", "Одеський листок оголошень" за 1876 рiк? Також цiкавить "Одеський вісник" за 1859 рiк. Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний пане Артеме!

У фондах Одеської національної наукової бібліотеки є видання, що Вас зацікавили:

"Одеський вісник" за 1859 рiк. У фонді за 1827-1893 рр. (Шифр видання XVIII 477)

"Новоросійський телеграф". У фонді за 1869-1900 (Шифр видання XVIII 460)

"Одеський листок оголошень" за 1876 рiк. У фонді за 1872-1880 (Шифр видання XVIII 478)

З повагою, Віртуальна довідкова служба

Номер запроса: 6072022-08-29 13:44:49Пользователь: Лідія Поперечна

Текст запроса:

Колеги, вітаю! Маю питання. Чи є у фондах ОННБ видання "Каталог систематического чтения" , Одеса, 1882, або 2-ге видання 1883 р. ? Дякую наперед.

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Лідіє!

У фондах ОННБ є в наявності видання, що Вас зацікавило:

Каталог систематического чтения Е.П. Распопова. – Одесса : “Труд”, 1882, 1883. (Шифр видання II 769)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 6062022-08-23 10:56:37Пользователь: Екатерина

Текст запроса:

Здравствуйте. У вас есть газета Одесский набат от 19 мая 1919года?р-н Спасибо большое

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Катерина!

На жаль газети "Одесский набат" немає у фондах Одеської національної наукової бібліотеки.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 6052022-08-22 15:31:42Пользователь: Дмитрієва Анна Валеріївна

Текст запроса:

Чи можу я отримати библиографію на тему " Природа смішного у оповіданнях О'Генрі" онлайн?

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Анно!

За Вашою темою ми пропонуємо декілька статей у форматі PDF, з якими можливо ознайомитись за посиляннями запропанованими нижче:

1. Лисенко Л. Новела О. Генрі в американській літературній традиції (до 150-річчя з дня народження видатного американського письменника) / Л. Лисенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035657.pdf . – (дата звернення: 23.08.2022).

2. Відтворення комічного потенціалу тексту в художньому перекладі (на прикладі новелістики О. Генрі) : [Електронний ресурс] // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2022. – № 54. – С.199-203. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v54/48.pdf (дата звернення: 23.08.2022).

3. Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник: У 2 т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005-2006. (Шифр видання VI> 12305)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

 

Номер запроса: 6042022-08-09 13:39:13Пользователь: Стоянова Дарина Федорівна

Текст запроса:

Чи є у фонді бібліотеки наступні видання: 1. Николай Гроссу. Преподобный Феодор Студит. Его время, жизнь и творерия. Киев. 1907. 2. Александр Павлович Доброслонский. Преподобный Феодор Студит. Т. 1-2, Одесса 1913-1914. 3. Перевод Паисия (Величковского) Огласительных поучений Преподобного Феодора Студита. Москва. 1853.

Текст ответа:

Доброго дня, шановна Дарино Федорівно!

У фондах нашої книгозбірні є видання:

Александр Павлович Доброклонский. Преподобный Федор, исповедник и игумен Студийский. - Ч. 1-2. - Одесса, 1913-1914. (Шифр издания I 4702)

Ч.1. -1913. - 972 с.;

Ч.2. - 1914. - 569 с.

Також є видання, що може Вас зацікавити:

Феодор Студит. Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в рус. переводе/ С.-Петерб. духовная академия. - Т.1-2. - СПб., 1907-1908. - (Приложение к журналам "Церковный вестник" и "Христианское чтение") (Шифр издания I 4866)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 6032022-07-20 12:20:21Пользователь: Валерія Сірик

Текст запроса:

Вітаю! Мене цікавить бібліографічний список літератури для дипломної роботи з теми "Психопростір любові у ліриці В. Свідзінського" (біографічні відомості про В. Свідзінського, фахова література для уточнення терміну "психопростір") Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Валеріє!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу про В. Свідзінського та його поетичну творчість:

Свідзинський Володимир Юхимович // УСЕ Універсальний словник енциклопедія : Близько 23500 статей, 3270 іл., фото, карт, схем, таблиць / Гол. редкол. Мирослав Попович; Редкол. Іван Дзюба, Неллі Корнієнко, Наталія Мазепа. – 4-те вид. – Львів: ТЕКА, 2006. (Шифр видання XVII> 3605)

Свідзінський Володимир // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1964. — Т. 7, кн. XIII: Літери Риз — Се. — С. 1692-1693.

Бондар-Терещенко. Як загинув Свідзінський // Літературна Україна. — 2000. — 11 трав. — С. 11. (Шифр видання XVIII 7196)

Дзюба І. Слово про поетове дитинство // Слово і час. — 1990. — № 10. — С. 50-52. (Шифр видання XVIII 12283)

Лавріненко Ю. Володимир Свідзінський, 1885—1941 // Розстріляне відродження: Антол. 1917—1933: Поезія. Проза. Драма. Есей / Упоряд. і передм. Юрій Лавріненко; Післям. Євген Сверстюк. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 190—207. (Шифр видання VII> 60043)

Соловей Е. Невпізнаний гість. Доля і спадщина Володимира Свідзінського // Слово і час. —2007. — № 1. — С. 95. (Шифр видання XVIII 12283)

Свідзінська-Ілляш. Я з роду Свідзинських // Київ. — 2000. — № 5-6. — С. 141. (Шифр видання XVIII 28975)

Свідзінський А. «Я виноград відновлення у світ несу» // Київ. — 2000 — № 11-12. — С. 107—126. (Шифр видання XVIII 28975)

Свідзінський Володимир Юхимович // Провідники духовності в Україні : [Довідник] / Гол. редкол. Іван Федорович Курас; Редкол. М. О. Багмет, В. І. Гусєв, М. С. Іванов; за ред. Іван Федорович Курас. – К.: Вища школа, 2003. – С. 304-305. (Шифр видання V> 20102)

Соловей Е. Невпізнаний гість: доля і спадщина Володимира Свідзінського // Дзеркало тижня. — 2002. (Шифр видання XVIII 39703)

Володимир Свідзінський (1885-1941): Біобібліографічний покажчик / НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Н. І. Полянська; наук. ред. Е. С. Соловей. – К.: Наукова думка, 2006. – 56 с. (Шифр видання XVI> 7544)

Володимир Свідзінський (1885-1941) // Сто років юності = A Hundred years of youth : Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах / Упоряд. Ольга Лучук, Михайло Найдан; ред. Тарас Лучук; передм. М. М. Ільницький. – Львів: Літопис, 2000. – С. 753. (Шифр видання VII> 58031)

Ананченко Т. Був і залишився сам собою: Володимир Свідзінський // Ананченко Тетяна Петрівна. "України часточка - в мені...": Одещина в культурологічному просторі світового українства / Тетяна Петрівна Ананченко. – Одеса: Друк, 2006. – С. 157-165. (Шифр видання II> 24858)

Володимир Свідзінський: [біогр. довідка] // Розстріляне Відродження. Українська репресована лірика : [поетична збірка] / Іл. Олена Костянтинівна Перепелиця; Дизайн Володимир Юрійович Лукаш. – Донецьк: ПКФ "БАО", 2008. – С. 5. (Шифр видання VII> 70335)

Коцарев О. Тихий поет і драматичний символ / О. Коцарев // Біографії / Упоряд. Сергій Козак, Ганна Протасова. – К.: Літературна Україна, 2013. – С. 141-143. (Шифр видання VII> 77713)

[про Володимира Свідзінського]

Свідзинський А. "Я виноград відновлення у ніч несу...": Володимир Свідзинський - творець прекрасног / Анатолій Свідзинський. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 184 с. (Шифр видання VII> 60738)

Свідзінський (Свідзинський) Володимир Юхимович (1885-1941) // Книги і долі: Митці Розстріляного Відродження: Біобібліографічний покажчик / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. Ганна Іванівна Єфімова; передм. Ольга Федорівна Ботушанська. – Одеса : Друк, 2002. – C. 239-248. (Шифр видання XVI> 6629)

Свідзінський Володимир Юхимович (26.09.1885-18.10.1941) // Книги і долі: бібліогр. покажч. –  Вип. 3: Шеренги заживо воскреслих - немов дорога без кінця (2015-2020 рр.) [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка; упоряд. Ганна Іванівна Єфімова, Ліна Володимирівна Арюпіна; ред. Ірина Сергіївна Шелестович. – 2021. – С. 144-149. – Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/494760.pdf.  (Шифр видання ЕВ 1906)

Медвідь В. Володимир Свідзінський: поет ХХ1 століття // Українське слово. — 1995. — 27 квіт. — С. 7. (Шифр видання XVIII 38051)

Овчаренко О. Полум'я поезії В. Свідзінського // Слово і час. — 1995. — № 11-12. — С. 41. (Шифр видання XVIII 12283)

Матіяш Б. Мисленнєві координати мовчазного дискурсу поезії Володимира Свідзінського // Молода нація. — 2006. — № 2. — С. 152—177. (Шифр видання XVIII 32056)

Перебийніс п. Ліричне сузір’я Свідзинського // Київ. — 2001. — № 9-10. — С.69. (Шифр видання XVIII 28975)

Волковинська І.В. Сонети В. Свідзинського в аспекті мелодії поетичного тексту // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. – 2016. – Вип. 15, Т.3. – С. 65-66. (Шифр видання XVIII 36521)

Базилевський В. Внутрішній простір Свідзинського // Урок української. – 2008. - № 5-6. – С. 58-60. (Шифр видання XVIII 33844)

Сінченко О. Комуникативний психофізіологічний ландшафт поезії Володимира Свідзінського // Наукові пр. Кам’янець-Поділ. ДУ. – 2007. – Вип.14. – Т.1. – С.300–307. (Шифр видання XVIII 35825)

Кісельова Л. О. Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л. О. Кісельова // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – Т. 72: Філологічні науки. – С. 32. (Шифр видання XVIII 34464)

Інформації щодо уточнення терміну "психопростір" у фаховій літературі не знайдено. Відпрацьовані літературознавчі, психологічні, філософські та інші словники та енциклопедії.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.