Виртуальная справочная служба

Архив выполненных запросов

Всего запросов в базе: 614

Предыдущая < 1 2 3 4> СледующаяПоследняя

Номер запиту: 6522024-02-24 14:55:39Користувач: Жосан Сергій

Текст запитання:

Доброго дня. Чи буде змога зробити фото або скан статі Рябініна-Скляревського "До Жовтня і тепер" (історія колишнього Красноокнянського району) в газеті "Червоний степ" від 18 вересня 1927 року і закинути мені на пошту?

Текст відповіді:

Добрий день, Сергію!

Зверниться будь ласка до віддлу міжбібліотечного абонементу, який виконує запити з електронної доставки докуменуту та зробить для вас фото або скан документу.

За посиланням https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335 - Електронна доставка документів 

Служба електронної доставки документів (ЕДД) здійснює пошук інформаційних ресурсів, забезпечує копіювання матеріалів з фондів ОННБ згідно з правилами користування та доставку електронних копій документів замовнику.

Користувачами служби ЕДД можуть бути юридичні і фізичні особи.
Служба ЕДД працює на оплатній основі згідно з прейскурантом платних послуг бібліотеки.

Контактна інформація
E-mail: mba.edd@gmail.com
Тел.: (048)718-53-49

Номер запиту: 6512024-02-12 12:24:29Користувач: Ірина

Текст запитання:

Необхідно написати тезу про церковно-парафіяльну школу,яка діяла в Одесі на середину 19 століття. Яку літературу варто опрацювати,щоб отримати інформацію?

Текст відповіді:

Добрий день, Ірино.

Пропонуємо вам доступну інформацію "Цифрової колекції" книжкових та періодичних видань де можливо ознайомитись з виданнями за вашою тематикою за посиланнями:

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1862

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1863

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1864

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1865

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1866

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1867

Херсонські єпархіальні відомості. - Одеса, 1868

Херсонские  епархиальные  ведомости. - Одесса, 1869

Херсонские  епархиальные  ведомости. - Одесса, 1870 тощо;

Отчет о состоянии церковных школ Хер­сон­ской епархии в учебно-воспитательном от­но­ше­нии за 1909–1910 учебный год. – Одес­са : печатано в Тип. Епархиального Дома, 1911. – 69, [1] с. : табл. – На обкл. рік вид. 1912.

Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Херсонской епархии за 1896/7 учебный год. - Одесса : «Славянская» тип. Н. Хрисогелос..., 1898. - 111, [1] с.: табл.

Також для більш детальної інформації пропонуємо вам звернутися до Відділу краєзнавства "Одесика" - E-mail: onnbodesyca@gmail.com, зав. відділу: Бережок Євгенія Володимирівна, Тел.: (048) 723-11-85.

З повагою, Віртуальна довідкова служба ОННБ

Номер запиту: 6492024-02-06 10:16:44Користувач: Ольга

Текст запитання:

Добрий день! Які є на даний час для користувачів ОННБ доступи до баз даних чи міжнародних фахових періодичних видань З ПИТАНЬ МЕДИЦИНИ?

Текст відповіді:

Доброго дня, Ольго!

У Одеської національної наукової бібліотеки отримати доступ до баз даних фахових періодичних видань з медицини можливо у відділі міжнародних проєктів. Також пропонуємо Вам звернутись до електронного каталогу ОННБ. Режим доступу: http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6482024-02-05 01:48:46Користувач: Студент 1 курсу Магістратури історії та археології Гергал Данило

Текст запитання:

Прошу надати перелік усіх літературних джерел за темою "Громадсько-політична діяльність Віктора Ющенка"

Текст відповіді:

Доброго дня, Данило!

За Вашим запитом пропонуємо наступну літературу з фондів ОННБ:

Віктор Ющенко: Вірю в Україну : з практики громадської та політичної діяльності Віктора Ющенка / Упоряд. Іван Васюник. – Дрогобич : Коло, 2004. – 85 с. (Шифр III> 98464)

Перший крок до перемоги : виступ В. А. Ющенка, 4 липня 2004 р., Співоче Поле, м. Київ / Віктор Андрійович Ющенко. – [б. м.] [б.в.], 2004. (Шифр III> 83367)

Виктор Ющенко. Взгляд со стороны : (попытка анализа) / Рита Григорьевна Яровая. – К. : [б.и.], 2003. – 28 с. (Шифр III> 77865)

Волинський національний університет імені Лесі Українки: історичний контекст і перспективи : лекція / Віктор Андрійович Ющенко; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2008. – 24 с. (Шифр II> 28849)

Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Іванович Лисицький. – 2-е вид. – К. : Скарби, 2000. – 336 с. (Шифр III> 54899)

До нації : Вибрані промови / Віктор Андрійович Ющенко; Передм. Микола Жулинський; Упоряд. Данило Лубківський; Наук. ред. Юрій Рубан; Фото Микола Лазаренко, Михайло Марків. – К. : НІСД, 2010. – 464 с. (Шифр III> 77584)

Народна Конституція : обговорюємо проект Конституції Президента України Віктора Ющенка (вересень, 2009) / Віктор Андрійович Ющенко; Гол. служба інформ. політики Секретаріату Президента України. – [б. м.] [б.в.], 2009. – 96 с. (Шифр III> 76261)

Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам'яті / Віктор Андрійович Ющенко; Літ. запис Олександр Зінченко. – Харків : Фоліо, 2014. – 511 с. (Шифр III> 92051)

Президенти і пам'ять : політика пам'яті президентів України (1994-2014): підгрунтя, послання, реалізація, результати / Олександр А. Гриценко, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України; ред. Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2017. – 1135 с. (Шифр III> 103632)

Факт Ю : Бліц - нарис / Андрій Дерепа. – К. : [б.в.], 2004. – 112 с. (Шифр III> 59238)

Віктор Ющенко. Випробування владою / Микола Григорович Жулинський, Оксана Миколаївна Сліпушко; Худож.-оформ. Б. П. Бублик, С. І. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 с. (Шифр III> 69161)

Віктор Ющенко : Банкір і політика / Оксана Миколаївна Сліпушко; Гол. ред. І. Л. Андрієвська. – К. : Криниця, 2000. – 144 с. (Шифр III> 51614) 

Виктор Ющенко: Верю в Украину : [из практики обществен. и полит. деятельности В. Ющенко] / Рук. редкол. Иван Васюных; Отв. за вып. Руслан Нижник. – Дрогобыч : Коло, 2004. – 88 с. (Шифр III> 96969)

Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова / Упоряд. Олександр Данилович Яневський; Худож.-оформ. Б. П. Бублик, С. І. Правдюк; Фото М. Ф. Марків, М. І. Лазаренко; Вступ. сл. Олександр О. Зінченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 223 с. (Шифр III> 69160)

Верю в Украину / Виктор Андреевич Ющенко. – К. : Укрполиграфия, 2004. – 32 с. (Шифр III> 59239)

Виктор Ющенко: Феномен или фантом? / Сост. И. В. Бессмертный. – К. : Довіра, 2004. – 301 с. (Шифр III> 59709)

Віктор Ющенко: Вірю! Знаю! Можемо! / Упоряд. А. М. Євтушенко, В. А. Дроздова, Л. З. Науменко; За ред. Р. І. Чирва, В. Т. Майборода, Ю. В. Володіна. – К. : Ін Юре, 2004. – 436 с. (Шифр III> 68478)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6472024-01-31 13:22:22Користувач: Бронскова Олена Миколаївна, наук. співробітник НПП "Тузлівські лимани"

Текст запитання:

Добрий день. На жаль, не працює електронний каталог бібліотеки. Підкажіть, будь ласка, чи є в фондах наступна робота: Поляков А.К., Малюгин И.Е., Тарабрин В.П., Королев В.В. Древесные насаждения в оптимизации техногенной и рекреационной среды Приазовья - К.: Наук. думка, 1992. Заздалегідь вдячна за відповідь. Олена Бронскова

Текст відповіді:

Доброго дня, Олена Миколаївно! 

У фондах нашої бібліотеки на жаль немає видання за Вашим запитом.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6462024-01-12 13:47:05Користувач: Дар'я

Текст запитання:

Добрий день! Прошу допомогти з бібліографічним списком для написання курсової роботи на тему: "Драматичний шедевр Гюго "Ернані". Історія створення та колізія твору"Дякую.

Текст відповіді:

Доброго дня, Дар’є!
За Вашим запитом пропонуємо наступну літературу з фондів ОННБ та електронні ресурси :
Наливайко Д. С. Віктор Гюго. Життя і творчість. – Київ : Вид. художньої літератури «Дніпро»,1976. – 146 с. (Шифр VI 62141)
Кристаллизация романтических идей и художественных форм в эпоху реставрации. Ламартин. Виньи. Ранний Гюго // История Всемирной литературы в 9-ти томах. – Т. 6. / Ред. И. А. Тертерян. – Москва : Наука,1989. – С. 153-163 (Шифр VII> 19204)
Николаев В. Виктор Гюго : критико-биографический очерк. – Москва : Художественная литература,1952. – 95 с. (Шифр VI 34751)
Тучинович Аф. Великий романтик Виктор Гюго. Его Жизнь и труды. – С-Пб. : Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое время»,1914. – 141 с.  (Шифр VI 9674)
Данилин Ю. И. Виктор Гюго и французское революционное движение XIX века. – Москва : изд. «Знание»,1953. – 32 с. (Шифр VI 3497)
Евнина Е. М. Виктор Гюго. – Москва: Наука,1976. – 214 с. (Шифр VI 61366)
Гюго В. Марьон Делорм. Эрнани. Король забавляется. Лукреция Борджа / Под ред. В. Н. Николаева; А. И. Пузикова ; М. С. Трескунова; Комментарии С. Брахман. – Москва : Гос. изд. художественной литературы,1953. – 548 с. (Шифр VI 35242)
Гюго В. Девяносто третий год. Эрнани : Пер. с фр. / Примеч. А. Молока, С. Брахман. – Москва: Худ. литература,1984. – 430 с. (Шифр VI> 3495)                 
“Эрнани”, художественный анализ романтической драмы Виктора Гюго : [Електр. ресурс] // Режим пошуку : https: // lit.ukrtvory.ru/ernani-xudozhestvennyj-analiz-romanticheskoj-dramy-viktora-gyugo/#google_vignette
З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6452023-12-09 18:39:26Користувач: Денис

Текст запитання:

Добрий день! ⠀ Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах бібліотеки лібрето (п’єса) оперети «Біла акація» (1955)? Можливо, щось із переліченого: ⠀ Масс В. З. Белая акация : музыкальная комедия в 3 д. : [либретто] / Вл. Масс и Мих. Червинский ; музыка И. Дунаевского. — М. : ВУОАП, 1955. — 92 л. — Текст на одной стороне л. ⠀ Масс В. З. Белая акация : музыкальная комедия в 3 д. : [либретто] / Вл. Масс и Мих. Червинский ; музыка И. Дунаевского. — М. : ВУОАП, 1956. — 92 л. — Текст на одной стороне л. ⠀ Масс В. З. Белая акация : музыкальная комедия в 3 д. : [либретто] / Вл. Масс, Мих. Червинский ; музыка И. Дунаевского. — М. : ВУОАП, 1958. — 94 л. — Текст на одной стороне л.

Текст відповіді:

Добрий день, шановний Денисе!

У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видань з Вашого запиту.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6442023-12-08 17:08:47Користувач: Денис

Текст запитання:

Добрий день! ⠀ Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці дане видання? ⠀ Флярковский, Александр Георгиевич. Пионерская дружба : Песни и хоры для детей: С сопровожд. ф.- п. и без сопровожд. — Москва : Музыка, 1983. — 79 с.

Текст відповіді:

Добрий день, Денисе!

У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видання, що Вас зацикавило.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6432023-11-21 01:04:38Користувач: Шоробура Микола Юрійович

Текст запитання:

потрібна книга розвиток своєї справи ,стартапи

Текст відповіді:

Добрий день, Миколо Юрійовичу!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Ворона, Тімур. Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді = Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле : 50 ідей, як домогтися свого : пер. с рус. / Тімур Ворона; Пер. Інна Демчук; Вступ. сл. Дмитро Дубілет, Віра Черниш. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. – 238 с.  (Шифр видання III> 106902)

Ґільбо, Кріс. Пасивний заробіток : як перетворити ідею на гроші за 27 днів : пер. с англ. / Кріс Ґільбо; Пер. Олександра Асташова; Гол. ред. Ольга Дубчак. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с. (Шифр видання III> 105102)

Ґільбо, Кріс. Стартап на $ 100 = The $ 100 startup : як перетворити хобі на бізнес : пер. с англ. / Кріс Ґільбо; Пер. Антоніна Ящук; Гол. ред. Ольга Дубчак; Відп. за вип. Антон Мартинов. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2018. – 261 с. (Шифр видання III> 103283)

Кауфман, Джош. МВА в домашніх умовах = Personal MBA : master the art of Business : шпаргалки бізнес-практика : пер. с англ. / Джош Кауфман; Пер. Євгенія Кузнєцова. – Київ : Наш Формат, 2018. – 414 с. (III> 102511)

Кехо, Джон. Гроші, успіх і ви : пер. с англ. / Джон Кехо; Пер. Марія Кравцова; Гол. ред. С. І. Мозгова; Відп. за вип. О. В. Приходченко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021. – 236 с. (Шифр видання II> 45210)

Коллінз, Джим. Від хорошого до величного : чому одні компанії прориваються, а інші - ні : пер. с англ. / Джим Коллінз; Пер. Оксана Савчин. – 5-те вид. – Київ : Наш Формат, 2022. – 364 с. – (Світовий бестселер). (Шифр видання III> 110750)

Райз, Ерік. Стартап без помилок : як сучасні підприємці використовують безперервні інновації задля створення радикально успішного бізнесу : посібник зі створення успішного бізнесу з нуля : пер. с англ. / Ерік Райз; Пер. Олександра Яцина; Передм. Джефф Іммельт. – Харків : Віват, 2018. – 366 с. – (Мистецтво бізнесу). (Шифр видання III> 104489)

Стартапи добра : люди та проєкти, яких не зламала війна / Українська освітня платформа; Відп. ред. Ольга Ренн. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. – 220 с. (Шифр видання III> 111972)

Тіль, Пітер. Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або Як створити майбутнє : пер. с англ. / Пітер Тіль; За участю Блейк Мастерс; Пер. Роман Обухів; Гол. ред. Ольга Дубчак; Відп. за вип. Ілона Замоцна. – Київ : Наш Формат, 2020. – 238 с. (Шифр видання III> 108659)

Шефер, Бодо. Шлях до фінансової свободи. Ваш перший мільйон за сім років / Бодо Шефер; Пер. Анастасія Коник; Відп. ред. Оксана Антонів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 339 с. (Шифр видання III> 103181)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6422023-11-17 12:59:00Користувач: Стеценко Анастасія Олексіївна

Текст запитання:

Добрий день, була б дуже вдячна, якби Ви підібрали матеріал для написання курсової роботи на тему "Адаптація як основа соціалізації особистості". Тобто мені потрібна література з психології/соціальної роботи/педагогіки, про особистість, соціалізацію та адаптацію. Дякую!

Текст відповіді:

Добрий день, Анастасіє Олексіївно!

За Вашим запитом, ми знайшли наступну літературу у нашому фонді:

Адаптація: психолого-медичні проблеми : кол. монографія / ВНПЗ "Дніпров. гуманіт. ун-т"; За заг. ред. Л. М. Пріснякова. – Дніпро : ДГУ, 2022. – 275 с. (Шифр видання II> 49030)

Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рек. / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; За наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 83 с. (Шифр видання II> 32629)

Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / Валентина Ігорівна Штанько, Лідія Анатоліївна Тіхонова, Наталія Володимирівна Чорна, Тетяна Геннадіївна Авксентьєва, Яна Миколаївна Кунденко, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 171 с. (Шифр видання II> 36491)

Освіта та соціалізація особистості : матер. Всеукр. наук. конф., 25-26 березня 2014 р. / Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ); Гол. оргком. О. Я. Чебикін, О. М. Коробочка. – Одеса : [б.в.], 2014. – 80 с. (Шифр видання II> 35234)

Любарська О. М. Основи соціалізації особистості : навч.-метод. посіб. : для студ. ВНЗів / Ольга Миколаївна Любарська. – 2-ге вид, переробл. і доп. – К. : Ленвіт, 2012. – 238 с. (Шифр видання II> 34231)

Тюльпа Т. М. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Миколаївна Тюльпа, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 163 с. (Шифр видання II> 40567)                                                                      

Москаленко В. В. Соціалізація особистості : монографія / Валентина Володимирівна Москаленко, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Фенікс, 2013. – 538 с. (Шифр видання II> 35011)

Алєксєєнко Т. Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики (соціально-педагогічний аспект) / Тетяна Федорівна Алєксєєнко; АПН України. Ін-т проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 152 с. (Шифр видання III> 78954)

Буганова В. Н. Психологические особенности юношества как этапа жизненного пути : [розвиток особистості, комунікативні особистості, юнацький вік, готовність до змін, адаптивність особистості] / В. Н. Буганова // Психологія та соціальна робота. – 2020. – Вип. 1 (51). – С. 36-53. (Шифр видання XVIII 41121)

Омельчук О. Соціальна зрілість в рекурсивній призмі життя : [соціальна зрілість, адаптивність особистості, життєстійкість, відкритість досвіду, відповідальність, життєві цінності] / Олександр Омельчук // Психологічні перспективи. – 2023. – Вип. 41. – С. 146-161. (Шифр видання XVIII 34961)

Завацький Ю. Соціально-психологічна специфіка соціальної мобільності особистості в період криз : [соціальна мобільність, кризові ситуації, адаптивність особистості, соціально-психологічна мотивація, копінг-стратегії] / Юрій Завацький // Психологія особистості. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 46-53. (Шифр видання XVIII 39820)

Озьмінська І. Д. Виховання та освіта як чинники формування самосвідомості особистості : [самосвідомість, діалогізм, особистість, виховання особистості, сфера освіти] / Ірина Дмитрівна Озьмінська // Нова парадигма. – 2015. – Вип. 126. – С. 97-106. (Шифр видання XVIII 34310)

Бойко О. Т. Самооцінка як важливий критерій становлення особистості / О. Т. Бойко, Г. Р. Горун : [самооцінка, цінності, розвиток особистості, становлення особистості, діти] // Вісник Національного університету оборони України. – 2023. – № 2 (72). – С. 29-34. (Шифр видання XVIII 37633)

З повагою, Віртуальна довідкова служба