Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 607

ПершаПопередня < 59 60 61

Номер запиту: 82014-01-02 15:08:50Користувач: Ирина Анатольевна

Текст запитання:

Добрый день, коллеги!Просим Вас о помощи. Подскажите, есть ли в фонде Вашей библиотеки "Семейный альбом одесского издателя Фесенко". Заранее благодарна за ответ

Текст відповіді:

Семейный альбом одесского издателя Е. И. Фесенко. – Одесса : КП ОГТ, 2007.– 314 с. : ил. (XVI> 7943)

Більше інформації через електронний каталог.

Номер запиту: 72014-01-02 15:06:37Користувач: Ирина

Текст запитання:

Здравствуйте! а можете пожалуйста написать авторов 2-х учебников.Теплотехника 2004г XIII>52597(её код) и теплотехника учебник 2003г XIII>50060 (тоже её код)

Текст відповіді:

Шановна Ірино, відповідаємо на Ваш запит: 
XIII>52597 Теплотехника 2004г Архаров Алексей Михайлович.
XIII>50060 Теплотехника 2003г Луканин Валентин Николаевич. 

Користуйтеся нашим електронним каталогом на сайті бібліотеки!

 

Номер запиту: 62014-01-02 15:05:11Користувач: Татьяна

Текст запитання:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеются ли у Вас "Агрометеорологический ежегодник по территории УкрССР за 1961-1991 годы" и "Агрометеорологічний щорічник по терріторії Україні за 1992-2000рр.." За ранее благодарна))

Текст відповіді:

Шановна Тетяно, у фондах бібліотеки є наступні видання:

 1. XVIII 28736 «Агрометеоролический ежегодник по территории Укр.СССР за 1961-1991 годы» (за 1973,1977).
 2. XVIII 28942 “Агрометереологічний щорічник по Київської області (за 1980,1983,1991).
 3. VIII 7336 “Агрометереологічний щорічник по Полтавській області (за 1968-1969).

«Агрометереологічний щорічник по території України за 1992-2000рр.» у фондах ОННБ відсутній 

Номер запиту: 52014-01-02 15:03:32Користувач: Лерика

Текст запитання:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,есть ли у Вас книга Кредисов А.И. "История учений менеджмента" — Киев 2001 год

Текст відповіді:

Книга, що Вас цікавить 2000 р. видання.

Кредисов А. И. История учений менеджмента / Анатолий Иванович Кредисов; Ред. Н. Г. Царик.– К. : ВИРА-Р, 2000.– 336 с. (Шифр видання III> 52273)

 

Номер запиту: 42014-01-02 15:00:38Користувач: Катерина

Текст запитання:

Вітаю! Допоможіть, будьласка, знайти літературу за темою: "Давноминулий час в українській мові". Дякую!

Текст відповіді:

Шановна пані Катерино!
Нажаль, Ви не вказали,для якої роботи Вам потрібно підібрати літературу за даною темою.
Ми пропонуємо Вам наступні видання:

 1. XV>8647 Об’єктивний і суб’єктивний зміст в лінгвістичному часі // Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. - К., 1990. - С. 26-36. 
 2. XV 34188 Який це час? // Русанівський В.М. Дієслово - рух, дія, образ. - К., 1977. - С. 73-80. 
 3. XV 29244 Граматичні категорії особових утворень // Русанівський В.М. Структура українського дієслова. - К., 1971. - С. 237-263. 
 4. XVІІІ 33686 Романюк Ю. Утворення паралельних форм минулого часу дієслів української мови // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. Вип. 15. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - С. 188-191. 

Номер запиту: 32014-01-02 14:57:07Користувач: Коротких Лариса Борисовна

Текст запитання:

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Обращаемся к Вам с огромной просьбой. К нам обратились ветераны войны и труда Центрально-городского района г. Макеевки с просьбой отыскать в журнале Огонек за 1944 год (сентябрь-октябрь) статью с иллюстрацией о пребывании в г. Одессе делегации шахтеров треста «Макеевуголь» по поводу безвозмездного дара эшелона угля жителям Одессы в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мы делали запрос в Харьковскую гос. б-ку им. Короленко. Такой статьи не нашли, но у них отсутствуют с. 6-11 в № 38, может там была статья. Может Вам известен такой факт в истории г. Одессы. Если сможете, помогите, пожалуйста, нашим ветеранам. С уважением, Л.Б. Коротких, зав. сектором МБА и ЭДД ДОУНБ им. Крупской

Текст відповіді:

Шановна Ларисо Борисівна! У відповідь на Ваш лист від 7.06.2012 р. повідомляємо : переглянуто наступні номери журналу «Огонек» за 1944р. : №№ 1, 27-35, 38, 43-46, 50-52. На жаль, у № 38 відсутні сторінки 4-11.
Крім того, були переглянуті «Летописи журнальных статей» за 1944 рік. Відомості про статтю, яка Вас цікавить, відсутні. У картотеках відділу «Одесика» цей факт не відображений. За наявною у нас інформацією такої статті немає у журналі «Огонек» за 1944 рік і в інших бібліотеках міста Одеси.
З повагою : зав. довідково - інформаційним відділом ОННБ ім. М. Горького

Номер запиту: 22013-12-30 23:23:01Користувач: Елена

Текст запитання:

Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, литературу для дипломной работы на тему: "Аналіз до кризового та після кризового стану експортної політики підприємства". Заранее спасибо.

Текст відповіді:

Пропонуємо Вам наступні статті для початку роботі над дипломом «Аналіз докризового та післякризового стану експортної політики підприємства»

 1. XVIII 35979 Бабенко Д. Експортна стратегія підприємства як засіб успішного функціонування підприємства на зовнішньому ринку //Науковий вісник Одес.держ.екон.ун-т. - 2010. - № 12. - С. 112-117.
 2. XVIII 36641 Борейко В.І. Економічна криза український аспект // Економіка і регіон : наук.вісн. Полтавський нац. техн.ун-т ім.Ю.Кондратюка. - 2009. - № 1. - С. 47-51.
 3. XVIII 34575 Галенко О.М. Фактори кризових процесів на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : зб.наук.пр. - 2008. - Вип.5. - С. 3-7.
 4. XVIII 32498 Ключник А.В. Вплив підприємницької діяльності на формування експорного потенціалу / А.В.Ключник, І.В.Гончаренко // Вісник Хмельницького нац.ун-ту. - 2011. - № 2., Т.3. - С. 135-138.
 5. XVIII 34526 Коваленко О.В. Деякі особливості антикризового управління промисловими підприємствами // Держава та регіони : наук. журн. - Серія : економіка та підприємництво. - 2008. - № 6.- С. 97-101.
 6. XVIII 32498 Курносова О.О. Концепция постоянных улучшений в системе антикризисного управления предприятиями Украины // Вісник Хмельницького нац.ун-ту. - 2009. - № 4, Т. 1. - С. 150-153.
 7. XVIII 39487 Екпортна політика України як фактор підвищення ефективності експортної діяльності підприємства // Науковий вісник Одес.держ.екон.ун-т. - 2010. - № 10. - С. 3-9.

Номер запиту: 12013-12-30 23:18:49Користувач: Ольга

Текст запитання:

Здравствуйте! Я студентка и пишу дипломную работу на тему: "Регулювання шлюбно-сімейних відносин мусульман". Я бы хотела узнать, у вас в библиотеке существует литература по данной теме и как я могу узнать у вас подборку этой литературы? Заранее спасибо!

Текст відповіді:

Література на Ваш запит:
Регулювання шлюбно -сімейних відносин мусульман.

 1. II>12855 Алимова Б.М. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем (Дагестан) // Б.М.Алимова - Махачкала, 1989. -111 c.
 2. ХVIII-35729 Анохін О.М. Религійно правові засади розірвання шлюбу в Сахіху Аль-Бухарі // О.М. Анохін. Крим.юрид.вісник. -2010. Вип.1, ч.1. - С.199-206.
 3. I-12006 Вагабов М.В. Ислам и семья. // М.В. Вагабов. -Махачкала, 1973. -250 c.
 4. III>73036 Лубська М.В. Мусульманське право: релігієзнавчо- правовий контекст. Монографія. // М.В. Лубська. - К., 2006.- 196 c.
 5. III>68799 Лубський В.І. Мусульманське право в ісламській традиції: історико-релігієзнавчий аналіз. Монографія. // В.І. Лубський. -К., 2004. -208 c.
 6. I>3156 Никах : разъяснения некоторых вопросов бракосочетания по Шариату. И.о. Дух. Управление мусульман Украины. -К., 2002. -30 с.
 7. III>73338 Северинюк В.М. Механізм правового регулювання в мусульманському праві. // В.М.Северенюк. -Запоріжжя, 2007. -96 c.
 8. I-3502 Филипс, Абу А. Эволюция Фикха: ислам. Закон и Мазхабы. Пер. с англ. // Абу А. Филипс. -К., 2001. -224 с.