Virtual Reference Service

Archive of completed requests

Total amount of queries in the database: 596

 1 2 3> NextLast

Номер запроса: 6432023-11-21 01:04:38Пользователь: Шоробура Микола Юрійович

Текст запроса:

потрібна книга розвиток своєї справи ,стартапи

Текст ответа:

Добрий день, Миколо Юрійовичу!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Ворона, Тімур. Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді = Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле : 50 ідей, як домогтися свого : пер. с рус. / Тімур Ворона; Пер. Інна Демчук; Вступ. сл. Дмитро Дубілет, Віра Черниш. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. – 238 с. : іл. – На укр. яз. (Шифр видання III> 106902)

Ґільбо, Кріс. Пасивний заробіток : як перетворити ідею на гроші за 27 днів : пер. с англ. / Кріс Ґільбо; Пер. Олександра Асташова; Гол. ред. Ольга Дубчак. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 105102)

Ґільбо, Кріс. Стартап на $ 100 = The $ 100 startup : як перетворити хобі на бізнес : пер. с англ. / Кріс Ґільбо; Пер. Антоніна Ящук; Гол. ред. Ольга Дубчак; Відп. за вип. Антон Мартинов. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2018. – 261 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 103283)

Кауфман, Джош. МВА в домашніх умовах = Personal MBA : master the art of Business : шпаргалки бізнес-практика : пер. с англ. / Джош Кауфман; Пер. Євгенія Кузнєцова.– Київ : Наш Формат, 2018. – 414 с.– Прим.: с. 414-415. – На укр. яз. (III> 102511)

Кехо, Джон. Гроші, успіх і ви : пер. с англ. / Джон Кехо; Пер. Марія Кравцова; Гол. ред. С. І. Мозгова; Відп. за вип. О. В. Приходченко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021. – 236 с. – На укр. яз. (Шифр видання II> 45210)

Коллінз, Джим. Від хорошого до величного : чому одні компанії прориваються, а інші - ні : пер. с англ. / Джим Коллінз; Пер. Оксана Савчин. – 5-те вид. – Київ : Наш Формат, 2022. – 364 с. – (Світовий бестселер).– Бібліогр. у прим.: с. 337-365. – На укр. яз. (Шифр видання III> 110750)

Райз, Ерік. Стартап без помилок : як сучасні підприємці використовують безперервні інновації задля створення радикально успішного бізнесу : посібник зі створення успішного бізнесу з нуля : пер. с англ. / Ерік Райз; Пер. Олександра Яцина; Передм. Джефф Іммельт. – Харків : Віват, 2018. – 366 с. – (Мистецтво бізнесу). – На укр. яз. (Шифр видання III> 104489)

Стартапи добра : люди та проєкти, яких не зламала війна / Українська освітня платформа; Відп. ред. Ольга Ренн. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. – 220 с. : кольор. фотоіл., портр., QR-коди. – На укр. яз. (Шифр видання III> 111972)

Тіль, Пітер. Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або Як створити майбутнє : пер. с англ. / Пітер Тіль; За участю Блейк Мастерс; Пер. Роман Обухів; Гол. ред. Ольга Дубчак; Відп. за вип. Ілона Замоцна. – Київ : Наш Формат, 2020. – 238 с. : іл. – На укр. яз. (Шифр видання III> 108659)

Шефер, Бодо. Шлях до фінансової свободи. Ваш перший мільйон за сім років / Бодо Шефер; Пер. Анастасія Коник; Відп. ред. Оксана Антонів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 339 с. – Бібліогр.: с. 338-339. – На укр. яз. (Шифр видання III> 103181)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запроса: 6422023-11-17 12:59:00Пользователь: Стеценко Анастасія Олексіївна

Текст запроса:

Добрий день, була б дуже вдячна, якби Ви підібрали матеріал для написання курсової роботи на тему "Адаптація як основа соціалізації особистості". Тобто мені потрібна література з психології/соціальної роботи/педагогіки, про особистість, соціалізацію та адаптацію. Дякую!

Текст ответа:

Добрий день, Анастасіє Олексіївно!

За Вашим запитом, ми знайшли наступну літературу у нашому фонді:

Адаптація: психолого-медичні проблеми : кол. монографія / ВНПЗ "Дніпров. гуманіт. ун-т"; За заг. ред. Л. М. Пріснякова. – Дніпро : ДГУ, 2022. – 275 с. : іл., табл. (Шифр видання II> 49030)

Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рек. / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; За наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 83 с. (Шифр видання II> 32629)

Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / Валентина Ігорівна Штанько, Лідія Анатоліївна Тіхонова, Наталія Володимирівна Чорна, Тетяна Геннадіївна Авксентьєва, Яна Миколаївна Кунденко, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки.– Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 171 с. (Шифр видання II> 36491)

Освіта та соціалізація особистості : матер. Всеукр. наук. конф., 25-26 березня 2014 р. / Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ); Гол. оргком. О. Я. Чебикін, О. М. Коробочка. – Одеса : [б.в.], 2014. – 80 с. (Шифр видання II> 35234)

Любарська О. М. Основи соціалізації особистості : навч.-метод. посіб. : для студ. ВНЗів / Ольга Миколаївна Любарська. – 2-ге вид, переробл. і доп. – К. : Ленвіт, 2012. – 238 с. (Шифр видання II> 34231)

Тюльпа Т. М. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Миколаївна Тюльпа, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 163 с. (Шифр видання II> 40567)                                                                      

Москаленко В. В. Соціалізація особистості : монографія / Валентина Володимирівна Москаленко, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Фенікс, 2013. – 538 с. (Шифр видання II> 35011)

Алєксєєнко Т. Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики (соціально-педагогічний аспект) / Тетяна Федорівна Алєксєєнко; АПН України. Ін-т проблем виховання . – К. : Педагогічна думка, 2007. – 152 с. (Шифр видання III> 78954)

Буганова В. Н. Психологические особенности юношества как этапа жизненного пути : [розвиток особистості, комунікативні особистості, юнацький вік, готовність до змін, адаптивність особистості] / В. Н. Буганова // Психологія та соціальна робота. – 2020. – Вип. 1 (51). – С. 36-53. (Шифр видання XVIII 41121)

Омельчук О. Соціальна зрілість в рекурсивній призмі життя : [соціальна зрілість, адаптивність особистості, життєстійкість, відкритість досвіду, відповідальність, життєві цінності] / Олександр Омельчук // Психологічні перспективи. – 2023. – Вип. 41. – С. 146-161 : іл. (Шифр видання XVIII 34961)

Завацький Ю. Соціально-психологічна специфіка соціальної мобільності особистості в період криз : [соціальна мобільність, кризові ситуації, адаптивність особистості, соціально-психологічна мотивація, копінг-стратегії] / Юрій Завацький // Психологія особистості. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 46-53. (Шифр видання XVIII 39820)

Озьмінська І. Д. Виховання та освіта як чинники формування самосвідомості особистості : [самосвідомість, діалогізм, особистість, виховання особистості, сфера освіти] / Ірина Дмитрівна Озьмінська // Нова парадигма.– 2015. – Вип. 126. – С. 97-106. (Шифр видання XVIII 34310)

Бойко О. Т. Самооцінка як важливий критерій становлення особистості / О. Т. Бойко, Г. Р. Горун : [самооцінка, цінності, розвиток особистості, становлення особистості, діти] // Вісник Національного університету оборони України. – 2023. – № 2 (72). – С. 29-34. (Шифр видання XVIII 37633)

Номер запроса: 6412023-10-18 15:11:52Пользователь: Левін Дмитро

Текст запроса:

Дорого дня! Прошу Вас, підказати мені, чи є у Вас журнал "НАУКОВИЙ ВІСНИК Херсонского Державного Університету" за 2020 рік №4. Дякую

Текст ответа:

Добрий день, шановний Дмитро!

У фонді Одеської національної наукової бібліотеки відсутні номери журналу за 2020 рік.

В наявності :

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація = Scientific bulletin of Kherson State Uhiversity. Series: Germanic studies and intercultural communication. : наук. пер. вид. / Засновник Херсон. держ. ун-т; Гол. ред. Лариса Іванівна Бєлєхова.– 2016-2018; 2019- .– Херсон : ХДУ : Гельветика, 2019. (UA) Предыдущее заглавие : Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація . – На укр. яз.

Останне надходження до фонду ОННБ за 2019 (Шифр видання XVIII 41742)

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" : зб. наук. пр. / Засновник Херсон. держ. ун-т.– 2005- .– Херсон : ХДУ, 2005.– Лінгвістика: зб. наук. праць. – На укр. яз.

Останне надходження до фону ОННБ за 2018 (Шифр видання XVIII 37632)

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки" : наук. період. вид. / Засновник Херсон. держ. ун-тФакультет біології, географії і екології; Гол. ред. Г. П. Вінніченко.– 2014- .– Херсон : ХДУ, 2014. – На укр. яз.

Останне надходження до фонду ОННБ за 2014 (Шифр видання XVIII 40811)

Пропонуємо звернутися до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, електронний каталог надає наявнись усіх серій "Наукового віснику Херсонського державного університету", у тому чіслі за 2020 та 2021 роки.

Дивись за посиланням http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

З повагою, Віртуальна довідкова служба 

Номер запроса: 6402023-10-06 20:23:36Пользователь: Наталія Михайлівна

Текст запроса:

Добрий день! В каталозі бібліотеки М. Ф Комарова (513. Ілюстрована бібліотека для молодіжи, міщан и селян. Рочник 6, кн. 1-12 / редактор Омелян Попович. – Чернівці : Руска Бесіда. Печатня Г. Чоппа, 1890. – IV, 192 с. : ілюстр., портр. – (Вид. Т-ва «Руска Бесіда» ; ч. 87-98). – 12 кн. в одній оправі. – Кожна кн. має окр. обкл. – На тит. арк. кн. № 1: Печатня Р. Екгардта.) серед авторів згадується Олена Пчілка. Буду вдячна, якщо Ви повідомите які твори надруковані. З повагою

Текст ответа:

Добрий день, шановна Наталіє Міхайлівно!

У збірнику надруковано один поетичний твір Олени Пчілки :

Олена Пчілка. Надія [Волинь, 1890 р. 14 Листопада] // Ілюстрована бібліотека для молодіжи, міщан и селян. Рочник 6, кн. 1-12 / редактор Омелян Попович. – Чернівці : Руска Бесіда. Печатня Г. Чоппа, 1890. – IV. - С. 161-162. (Шифр видання VII 43329)

Також пропонуємо для ознайомлення з працею ОННБ, де повністю надана інформація, що стосується Олени Пчілки:

Бібліотека М. Ф. Комарова : каталог колекції Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Наталія Анатоліївна Бродецька, Надія Олексіївна Яцун; ред. Ірина Сергіївна Шелестович.– Одеса : Бровкін О. В., 2014.– 320 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9604) 

Також з електронною версією видання можливо ознайомитись за посиланням  - http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc00519655.pdf.

З повагою, Віртуальна довідкова служба

Номер запроса: 6392023-09-30 17:03:59Пользователь: Коваль Ольга

Текст запроса:

Доброго дня, Скажіть будь ласка , чи є в вашій бібліотеці неадаптована художня література на англійській мові. Дякую заздалегідь за відповідь

Текст ответа:

Добрий день, шановна Ольго!

Пропонуємо Вам звернутись до відділу Міжнародних проектів ОННБ. У відділі більше 1000 видань неадаптованої художньої літератури  англійською мовою. Більше інформації про відділ за посиланням https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=60. Електронна адреса відділу woaodessa@gmail.com

Віртуальна довідкова служба

Номер запроса: 6382023-09-24 16:53:02Пользователь: Денис

Текст запроса:

Добрий день!⠀ ⠀ Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах якісь з перелічених збірок пісень одеського композитора Олександра Олександровича Красотова (1936—2007)?⠀ ⠀ 1. Красотов О. Пісні = Песни : для голосу в супроводі фортепіано. — Київ : Музична Україна, 1967. — 64 с.⠀⠀ 2. Красотов О. Пісні : для голосу та хору з фортепіано. — Київ : Музична Україна, 1974. — 51 с.⠀⠀ 3. Красотов О. Пісні : для голосу в супроводі фортепіано. — Київ : Музична Україна, 1981. — 43 с.</br> Дякую!

Текст ответа:

Добрий день, Денисе!

У фонді нашої бібліотеки є видання:

Красотов О.  Пісні : для голосу та хору з фортепіано. — Київ : Музична Україна, 1974. — 51 с. (Шифр видання Ноти>416)

Номер запроса: 6372023-09-21 15:17:35Пользователь: Денис

Текст запроса:

Добрий день! ⠀ Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці дане видання? ⠀ Пісні про міста-герої [Ноти]. — Київ : Музична Україна, 1977. — 121 с.

Текст ответа:

Добрий день, Денисе!

У фонді є в наявності видання, що Вас зацикавило :

Пісні про міста-герої [Ноти]. — Київ: Музична Україна, 1977. — 121 с. (Шифр видання Ноти 5158)

Номер запроса: 6362023-09-18 19:33:49Пользователь: Денис

Текст запроса:

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах бібліотеки дане видання? Сандлер, Оскар Аронович (1910—1981). На рассвете : оперетта : в 3-х действиях / либретто Плоткина Григория Давыдовича (1917—1986). Клавир.

Текст ответа:

Добрий день, Денисе!

У фондах Одеської національної наукової бібліотеки немає видання, що Вас зацикавило.

З повагою, Віртуальна довідкова служба

 

Номер запроса: 6352023-09-16 16:01:47Пользователь: Gabriel Superfin

Текст запроса:

Доброго дня, я шукаю на інформацію про невідомого мені музиканта (компоніст?) 20-х років БОГОМАЗОВА. Його ініціял був Г. чи С. Співпрацовав він з Театром мініатюр. Чи можливо отримати будь-яку про нього інформацію (им'я, рокі життя та ін.) Він ніби був автором музики до куплетів "БУБЛІЧКИ" (1926 р.). Вибачьте мою укр. мову, я николи не жив в Українї. Ваш Габрієль Суперфін Бремен, Німетчина Kopernikusstrasse, 124 28357 Bremen E-m: g.superfin.bremen@gmail.com

Текст ответа:

Добрий день, пане Габрієль!

На жаль, не знайдено повної інформації про Г. Богомазова. Історія пісні “Бублікі“ виявилась досить суперечливою. Розуміємо, що Ви в Internet бачили декілька публікацій. Автори-винахідники статей теж не зустріли відомостей про цю постать, ніби-то пов’язану з Театром мініатюр на Ланжероновській.

Пропонуємо Вам знайдену інформацію з видань, які є в наявності у нашій книгозбірні:

Купите бублички // У Черного моря. Одесский вечер : Музыкальный справочник. – Одесса : Студия "Негоциант", 2005. – С. 57 (Шифр видання VII> 64788)

Про песню “Бублички“,  Якова Петровича Богомазова (один з псевдонимов – Яков Ядов) // История неодесских песен : песенник. – Одесса : Астропринт, 2020. – С. 20 (Шифр видання XIV> 19969)

Галяс А. “Купите бублики!“ : [История одной из саміх знаменитіх песен XXвека тесно связана с Одессой, где она впервые была исполнена 75 лет назад] // Одесский весник. – 2001. – 1 сентября, суббота. (Шифр видання XVIII 477)

“Бублички“ // Утёсовская энциклопедия. - Т. 1 : А ‒ В. – Нью-Йорк : EDNA Media Corp., 2020 . – С. 289  (Шифр видання V> 30770)

Більше інформації за Вашою темою у відділі Мистецтв ОННБ. Електронна пошта відділу мистецтв : iskusstvo-onnb@ukr.net , завідувач відділу: Щурова Тетяна Василівна.

З повагою, Віртуальна довідкова служба

Номер запроса: 6342023-09-02 18:18:05Пользователь: Сергей

Текст запроса:

Шановнi працiвники бiблiотеки! Чи є у ваших фондах газета «Кіевское слово» за 1901 рiк? Дякую

Текст ответа:

Добрий день, Сергію!

Газета «Киевское слово» за 1901 рiк нажаль відсутня у фондах нашої бібліотеки.

З повагою, Віртуальна довідкова служба