Virtual Reference Service

Archive of completed requests

Total amount of queries in the database: 612

Previous < 1 2 3 4> NextLast

Номер запиту: 6492024-02-06 10:16:44Користувач: Ольга

Текст запитання:

Добрий день! Які є на даний час для користувачів ОННБ доступи до баз даних чи міжнародних фахових періодичних видань З ПИТАНЬ МЕДИЦИНИ?

Текст відповіді:

Доброго дня, Ольго!

У Одеської національної наукової бібліотеки отримати доступ до баз даних фахових періодичних видань з медицини можливо у відділі міжнародних проєктів. Також пропонуємо Вам звернутись до електронного каталогу ОННБ. Режим доступу: http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6482024-02-05 01:48:46Користувач: Студент 1 курсу Магістратури історії та археології Гергал Данило

Текст запитання:

Прошу надати перелік усіх літературних джерел за темою "Громадсько-політична діяльність Віктора Ющенка"

Текст відповіді:

Доброго дня, Данило!

За Вашим запитом пропонуємо наступну літературу з фондів ОННБ:

Віктор Ющенко: Вірю в Україну : з практики громадської та політичної діяльності Віктора Ющенка / Упоряд. Іван Васюник. – Дрогобич : Коло, 2004. – 85 с. (Шифр III> 98464)

Перший крок до перемоги : виступ В. А. Ющенка, 4 липня 2004 р., Співоче Поле, м. Київ / Віктор Андрійович Ющенко. – [б. м.] [б.в.], 2004. (Шифр III> 83367)

Виктор Ющенко. Взгляд со стороны : (попытка анализа) / Рита Григорьевна Яровая. – К. : [б.и.], 2003. – 28 с. (Шифр III> 77865)

Волинський національний університет імені Лесі Українки: історичний контекст і перспективи : лекція / Віктор Андрійович Ющенко; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2008. – 24 с. (Шифр II> 28849)

Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Іванович Лисицький. – 2-е вид. – К. : Скарби, 2000. – 336 с. (Шифр III> 54899)

До нації : Вибрані промови / Віктор Андрійович Ющенко; Передм. Микола Жулинський; Упоряд. Данило Лубківський; Наук. ред. Юрій Рубан; Фото Микола Лазаренко, Михайло Марків. – К. : НІСД, 2010. – 464 с. (Шифр III> 77584)

Народна Конституція : обговорюємо проект Конституції Президента України Віктора Ющенка (вересень, 2009) / Віктор Андрійович Ющенко; Гол. служба інформ. політики Секретаріату Президента України. – [б. м.] [б.в.], 2009. – 96 с. (Шифр III> 76261)

Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам'яті / Віктор Андрійович Ющенко; Літ. запис Олександр Зінченко. – Харків : Фоліо, 2014. – 511 с. (Шифр III> 92051)

Президенти і пам'ять : політика пам'яті президентів України (1994-2014): підгрунтя, послання, реалізація, результати / Олександр А. Гриценко, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України; ред. Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2017. – 1135 с. (Шифр III> 103632)

Факт Ю : Бліц - нарис / Андрій Дерепа. – К. : [б.в.], 2004. – 112 с. (Шифр III> 59238)

Віктор Ющенко. Випробування владою / Микола Григорович Жулинський, Оксана Миколаївна Сліпушко; Худож.-оформ. Б. П. Бублик, С. І. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2005. – 415 с. (Шифр III> 69161)

Віктор Ющенко : Банкір і політика / Оксана Миколаївна Сліпушко; Гол. ред. І. Л. Андрієвська. – К. : Криниця, 2000. – 144 с. (Шифр III> 51614) 

Виктор Ющенко: Верю в Украину : [из практики обществен. и полит. деятельности В. Ющенко] / Рук. редкол. Иван Васюных; Отв. за вып. Руслан Нижник. – Дрогобыч : Коло, 2004. – 88 с. (Шифр III> 96969)

Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова / Упоряд. Олександр Данилович Яневський; Худож.-оформ. Б. П. Бублик, С. І. Правдюк; Фото М. Ф. Марків, М. І. Лазаренко; Вступ. сл. Олександр О. Зінченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 223 с. (Шифр III> 69160)

Верю в Украину / Виктор Андреевич Ющенко. – К. : Укрполиграфия, 2004. – 32 с. (Шифр III> 59239)

Виктор Ющенко: Феномен или фантом? / Сост. И. В. Бессмертный. – К. : Довіра, 2004. – 301 с. (Шифр III> 59709)

Віктор Ющенко: Вірю! Знаю! Можемо! / Упоряд. А. М. Євтушенко, В. А. Дроздова, Л. З. Науменко; За ред. Р. І. Чирва, В. Т. Майборода, Ю. В. Володіна. – К. : Ін Юре, 2004. – 436 с. (Шифр III> 68478)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6472024-01-31 13:22:22Користувач: Бронскова Олена Миколаївна, наук. співробітник НПП "Тузлівські лимани"

Текст запитання:

Добрий день. На жаль, не працює електронний каталог бібліотеки. Підкажіть, будь ласка, чи є в фондах наступна робота: Поляков А.К., Малюгин И.Е., Тарабрин В.П., Королев В.В. Древесные насаждения в оптимизации техногенной и рекреационной среды Приазовья - К.: Наук. думка, 1992. Заздалегідь вдячна за відповідь. Олена Бронскова

Текст відповіді:

Доброго дня, Олена Миколаївно! 

У фондах нашої бібліотеки на жаль немає видання за Вашим запитом.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6462024-01-12 13:47:05Користувач: Дар'я

Текст запитання:

Добрий день! Прошу допомогти з бібліографічним списком для написання курсової роботи на тему: "Драматичний шедевр Гюго "Ернані". Історія створення та колізія твору"Дякую.

Текст відповіді:

Доброго дня, Дар’є!
За Вашим запитом пропонуємо наступну літературу з фондів ОННБ та електронні ресурси :
Наливайко Д. С. Віктор Гюго. Життя і творчість. – Київ : Вид. художньої літератури «Дніпро»,1976. – 146 с. (Шифр VI 62141)
Кристаллизация романтических идей и художественных форм в эпоху реставрации. Ламартин. Виньи. Ранний Гюго // История Всемирной литературы в 9-ти томах. – Т. 6. / Ред. И. А. Тертерян. – Москва : Наука,1989. – С. 153-163 (Шифр VII> 19204)
Николаев В. Виктор Гюго : критико-биографический очерк. – Москва : Художественная литература,1952. – 95 с. (Шифр VI 34751)
Тучинович Аф. Великий романтик Виктор Гюго. Его Жизнь и труды. – С-Пб. : Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое время»,1914. – 141 с.  (Шифр VI 9674)
Данилин Ю. И. Виктор Гюго и французское революционное движение XIX века. – Москва : изд. «Знание»,1953. – 32 с. (Шифр VI 3497)
Евнина Е. М. Виктор Гюго. – Москва: Наука,1976. – 214 с. (Шифр VI 61366)
Гюго В. Марьон Делорм. Эрнани. Король забавляется. Лукреция Борджа / Под ред. В. Н. Николаева; А. И. Пузикова ; М. С. Трескунова; Комментарии С. Брахман. – Москва : Гос. изд. художественной литературы,1953. – 548 с. (Шифр VI 35242)
Гюго В. Девяносто третий год. Эрнани : Пер. с фр. / Примеч. А. Молока, С. Брахман. – Москва: Худ. литература,1984. – 430 с. (Шифр VI> 3495)                 
“Эрнани”, художественный анализ романтической драмы Виктора Гюго : [Електр. ресурс] // Режим пошуку : https: // lit.ukrtvory.ru/ernani-xudozhestvennyj-analiz-romanticheskoj-dramy-viktora-gyugo/#google_vignette
З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6452023-12-09 18:39:26Користувач: Денис

Текст запитання:

Добрий день! ⠀ Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах бібліотеки лібрето (п’єса) оперети «Біла акація» (1955)? Можливо, щось із переліченого: ⠀ Масс В. З. Белая акация : музыкальная комедия в 3 д. : [либретто] / Вл. Масс и Мих. Червинский ; музыка И. Дунаевского. — М. : ВУОАП, 1955. — 92 л. — Текст на одной стороне л. ⠀ Масс В. З. Белая акация : музыкальная комедия в 3 д. : [либретто] / Вл. Масс и Мих. Червинский ; музыка И. Дунаевского. — М. : ВУОАП, 1956. — 92 л. — Текст на одной стороне л. ⠀ Масс В. З. Белая акация : музыкальная комедия в 3 д. : [либретто] / Вл. Масс, Мих. Червинский ; музыка И. Дунаевского. — М. : ВУОАП, 1958. — 94 л. — Текст на одной стороне л.

Текст відповіді:

Добрий день, шановний Денисе!

У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видань з Вашого запиту.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6442023-12-08 17:08:47Користувач: Денис

Текст запитання:

Добрий день! ⠀ Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці дане видання? ⠀ Флярковский, Александр Георгиевич. Пионерская дружба : Песни и хоры для детей: С сопровожд. ф.- п. и без сопровожд. — Москва : Музыка, 1983. — 79 с.

Текст відповіді:

Добрий день, Денисе!

У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видання, що Вас зацикавило.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6432023-11-21 01:04:38Користувач: Шоробура Микола Юрійович

Текст запитання:

потрібна книга розвиток своєї справи ,стартапи

Текст відповіді:

Добрий день, Миколо Юрійовичу!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Ворона, Тімур. Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді = Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле : 50 ідей, як домогтися свого : пер. с рус. / Тімур Ворона; Пер. Інна Демчук; Вступ. сл. Дмитро Дубілет, Віра Черниш. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. – 238 с.  (Шифр видання III> 106902)

Ґільбо, Кріс. Пасивний заробіток : як перетворити ідею на гроші за 27 днів : пер. с англ. / Кріс Ґільбо; Пер. Олександра Асташова; Гол. ред. Ольга Дубчак. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с. (Шифр видання III> 105102)

Ґільбо, Кріс. Стартап на $ 100 = The $ 100 startup : як перетворити хобі на бізнес : пер. с англ. / Кріс Ґільбо; Пер. Антоніна Ящук; Гол. ред. Ольга Дубчак; Відп. за вип. Антон Мартинов. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2018. – 261 с. (Шифр видання III> 103283)

Кауфман, Джош. МВА в домашніх умовах = Personal MBA : master the art of Business : шпаргалки бізнес-практика : пер. с англ. / Джош Кауфман; Пер. Євгенія Кузнєцова. – Київ : Наш Формат, 2018. – 414 с. (III> 102511)

Кехо, Джон. Гроші, успіх і ви : пер. с англ. / Джон Кехо; Пер. Марія Кравцова; Гол. ред. С. І. Мозгова; Відп. за вип. О. В. Приходченко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021. – 236 с. (Шифр видання II> 45210)

Коллінз, Джим. Від хорошого до величного : чому одні компанії прориваються, а інші - ні : пер. с англ. / Джим Коллінз; Пер. Оксана Савчин. – 5-те вид. – Київ : Наш Формат, 2022. – 364 с. – (Світовий бестселер). (Шифр видання III> 110750)

Райз, Ерік. Стартап без помилок : як сучасні підприємці використовують безперервні інновації задля створення радикально успішного бізнесу : посібник зі створення успішного бізнесу з нуля : пер. с англ. / Ерік Райз; Пер. Олександра Яцина; Передм. Джефф Іммельт. – Харків : Віват, 2018. – 366 с. – (Мистецтво бізнесу). (Шифр видання III> 104489)

Стартапи добра : люди та проєкти, яких не зламала війна / Українська освітня платформа; Відп. ред. Ольга Ренн. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. – 220 с. (Шифр видання III> 111972)

Тіль, Пітер. Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або Як створити майбутнє : пер. с англ. / Пітер Тіль; За участю Блейк Мастерс; Пер. Роман Обухів; Гол. ред. Ольга Дубчак; Відп. за вип. Ілона Замоцна. – Київ : Наш Формат, 2020. – 238 с. (Шифр видання III> 108659)

Шефер, Бодо. Шлях до фінансової свободи. Ваш перший мільйон за сім років / Бодо Шефер; Пер. Анастасія Коник; Відп. ред. Оксана Антонів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 339 с. (Шифр видання III> 103181)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6422023-11-17 12:59:00Користувач: Стеценко Анастасія Олексіївна

Текст запитання:

Добрий день, була б дуже вдячна, якби Ви підібрали матеріал для написання курсової роботи на тему "Адаптація як основа соціалізації особистості". Тобто мені потрібна література з психології/соціальної роботи/педагогіки, про особистість, соціалізацію та адаптацію. Дякую!

Текст відповіді:

Добрий день, Анастасіє Олексіївно!

За Вашим запитом, ми знайшли наступну літературу у нашому фонді:

Адаптація: психолого-медичні проблеми : кол. монографія / ВНПЗ "Дніпров. гуманіт. ун-т"; За заг. ред. Л. М. Пріснякова. – Дніпро : ДГУ, 2022. – 275 с. (Шифр видання II> 49030)

Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рек. / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; За наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 83 с. (Шифр видання II> 32629)

Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / Валентина Ігорівна Штанько, Лідія Анатоліївна Тіхонова, Наталія Володимирівна Чорна, Тетяна Геннадіївна Авксентьєва, Яна Миколаївна Кунденко, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 171 с. (Шифр видання II> 36491)

Освіта та соціалізація особистості : матер. Всеукр. наук. конф., 25-26 березня 2014 р. / Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ); Гол. оргком. О. Я. Чебикін, О. М. Коробочка. – Одеса : [б.в.], 2014. – 80 с. (Шифр видання II> 35234)

Любарська О. М. Основи соціалізації особистості : навч.-метод. посіб. : для студ. ВНЗів / Ольга Миколаївна Любарська. – 2-ге вид, переробл. і доп. – К. : Ленвіт, 2012. – 238 с. (Шифр видання II> 34231)

Тюльпа Т. М. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Миколаївна Тюльпа, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – 163 с. (Шифр видання II> 40567)                                                                      

Москаленко В. В. Соціалізація особистості : монографія / Валентина Володимирівна Москаленко, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Фенікс, 2013. – 538 с. (Шифр видання II> 35011)

Алєксєєнко Т. Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики (соціально-педагогічний аспект) / Тетяна Федорівна Алєксєєнко; АПН України. Ін-т проблем виховання. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 152 с. (Шифр видання III> 78954)

Буганова В. Н. Психологические особенности юношества как этапа жизненного пути : [розвиток особистості, комунікативні особистості, юнацький вік, готовність до змін, адаптивність особистості] / В. Н. Буганова // Психологія та соціальна робота. – 2020. – Вип. 1 (51). – С. 36-53. (Шифр видання XVIII 41121)

Омельчук О. Соціальна зрілість в рекурсивній призмі життя : [соціальна зрілість, адаптивність особистості, життєстійкість, відкритість досвіду, відповідальність, життєві цінності] / Олександр Омельчук // Психологічні перспективи. – 2023. – Вип. 41. – С. 146-161. (Шифр видання XVIII 34961)

Завацький Ю. Соціально-психологічна специфіка соціальної мобільності особистості в період криз : [соціальна мобільність, кризові ситуації, адаптивність особистості, соціально-психологічна мотивація, копінг-стратегії] / Юрій Завацький // Психологія особистості. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 46-53. (Шифр видання XVIII 39820)

Озьмінська І. Д. Виховання та освіта як чинники формування самосвідомості особистості : [самосвідомість, діалогізм, особистість, виховання особистості, сфера освіти] / Ірина Дмитрівна Озьмінська // Нова парадигма. – 2015. – Вип. 126. – С. 97-106. (Шифр видання XVIII 34310)

Бойко О. Т. Самооцінка як важливий критерій становлення особистості / О. Т. Бойко, Г. Р. Горун : [самооцінка, цінності, розвиток особистості, становлення особистості, діти] // Вісник Національного університету оборони України. – 2023. – № 2 (72). – С. 29-34. (Шифр видання XVIII 37633)

З повагою, Віртуальна довідкова служба

Номер запиту: 6412023-10-18 15:11:52Користувач: Левін Дмитро

Текст запитання:

Дорого дня! Прошу Вас, підказати мені, чи є у Вас журнал "НАУКОВИЙ ВІСНИК Херсонского Державного Університету" за 2020 рік №4. Дякую

Текст відповіді:

Добрий день, шановний Дмитро!

У фонді Одеської національної наукової бібліотеки відсутні номери журналу за 2020 рік.

В наявності :

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація = Scientific bulletin of Kherson State Uhiversity. Series: Germanic studies and intercultural communication. : наук. пер. вид. / Засновник Херсон. держ. ун-т; Гол. ред. Лариса Іванівна Бєлєхова.– 2016-2018; 2019- .– Херсон : ХДУ : Гельветика, 2019. (UA) Предыдущее заглавие : Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація . – На укр. яз.

Останне надходження до фонду ОННБ за 2019 (Шифр видання XVIII 41742)

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" : зб. наук. пр. / Засновник Херсон. держ. ун-т.– 2005- .– Херсон : ХДУ, 2005.– Лінгвістика: зб. наук. праць. – На укр. яз.

Останне надходження до фону ОННБ за 2018 (Шифр видання XVIII 37632)

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки" : наук. період. вид. / Засновник Херсон. держ. ун-тФакультет біології, географії і екології; Гол. ред. Г. П. Вінніченко.– 2014- .– Херсон : ХДУ, 2014. – На укр. яз.

Останне надходження до фонду ОННБ за 2014 (Шифр видання XVIII 40811)

Пропонуємо звернутися до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, електронний каталог надає наявнись усіх серій "Наукового віснику Херсонського державного університету", у тому чіслі за 2020 та 2021 роки.

Дивись за посиланням http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

З повагою, Віртуальна довідкова служба 

Номер запиту: 6402023-10-06 20:23:36Користувач: Наталія Михайлівна

Текст запитання:

Добрий день! В каталозі бібліотеки М. Ф Комарова (513. Ілюстрована бібліотека для молодіжи, міщан и селян. Рочник 6, кн. 1-12 / редактор Омелян Попович. – Чернівці : Руска Бесіда. Печатня Г. Чоппа, 1890. – IV, 192 с. : ілюстр., портр. – (Вид. Т-ва «Руска Бесіда» ; ч. 87-98). – 12 кн. в одній оправі. – Кожна кн. має окр. обкл. – На тит. арк. кн. № 1: Печатня Р. Екгардта.) серед авторів згадується Олена Пчілка. Буду вдячна, якщо Ви повідомите які твори надруковані. З повагою

Текст відповіді:

Добрий день, шановна Наталіє Міхайлівно!

У збірнику надруковано один поетичний твір Олени Пчілки :

Олена Пчілка. Надія [Волинь, 1890 р. 14 Листопада] // Ілюстрована бібліотека для молодіжи, міщан и селян. Рочник 6, кн. 1-12 / редактор Омелян Попович. – Чернівці : Руска Бесіда. Печатня Г. Чоппа, 1890. – IV. – С. 161-162. (Шифр видання VII 43329)

Також пропонуємо для ознайомлення з працею ОННБ, де повністю надана інформація, що стосується Олени Пчілки:

Бібліотека М. Ф. Комарова : каталог колекції Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Наталія Анатоліївна Бродецька, Надія Олексіївна Яцун; ред. Ірина Сергіївна Шелестович. – Одеса : Бровкін О. В., 2014. – 320 с. (Шифр видання XVI> 9604) 

Також з електронною версією видання можливо ознайомитись за посиланням  - http: // catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc00519655.pdf.

З повагою, Віртуальна довідкова служба