Virtual Reference Service

Archive of completed requests

Total amount of queries in the database: 578

FirstPrevious < 51 52 53 54 55> NextLast

Номер запроса: 602014-03-26 12:53:50Пользователь: Катерина

Текст запроса:

Вітаю! Допоможіть, будьласка, знайти літературу за темою: "Давноминулий час в українській мові". Дякую!

Текст ответа:

Шановна пані Катерино!
Нажаль, Ви не вказали, для якої роботи Вам потрібно підібрати літературу за даною темою.
Ми пропонуємо Вам наступні видання:
1. Об’єктивний і суб’єктивний зміст в лінгвістичному часі // Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. - К., 1990. - С. 26-36.
XV>8647
2. Який це час? // Русанівський В.М. Дієслово - рух, дія, образ. - К., 1977. - С. 73-80.
XV 34188
3. Граматичні категорії особових утворень // Русанівський В.М. Структура українського дієслова. - К., 1971. - С. 237-263.
XV 29244
4. Романюк Ю. Утворення паралельних форм минулого часу дієслів української мови // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. Вип. 15. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - С. 188-191.
XVІІІ 33686

Номер запроса: 592014-03-25 13:32:51Пользователь: Станіслав

Текст запроса:

Доброго вам дня, у вас є в наявності книга: ,,Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі,, Татаринов А.В. 2010р.?

Текст ответа:

Доброго  дня, шановний Станислав! На жаль видання Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі. - 2010 р. до фондів ОННБ им. М. Горького не надходила.

Номер запроса: 582014-03-13 10:35:00Пользователь: Ганченко Лариса Александровна, Белгород-Днестровская КЭЧ района

Текст запроса:

Здравствуйте, можно ли получить по єлектронной почте копии страниц "Вестника госзакупок": №15 (861) от 20.02.14; ТРП; №061849; Повідомлення про акцепт. №20 (866) от 10.03.14; ТРП; № 077341; Повідомлення про результати. Спасибо.

Текст ответа:

Здравствуйте, уважаемый пользователь! "Вестник госзакупок" есть в фондах нашой библиотеки.

"Вестник госзакупок":

№15 (861) от 20.02.14; (Шифр издания XVIII 34445)

№20 (866) от 10.03.14 ещє не поступал в фонды ОННБ им. М. Горького.

Для получения копии необходимых Вам документов обратитесь с запросом по следующему электронному адресу  ognb@ukr.net . Условия оплаты Вам разьяснит специалист , который занимается этим вопросом. См. обратная связь http://odnb.odessa.ua/about.php.

Номер запроса: 572014-03-11 12:42:45Пользователь: Татьяна Штанченко

Текст запроса:

Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас книги, дисертации на тему &quot;Пенсійне забезпечення службових осіб органів прокуратури&quot; ? Заранее благодарю.

Текст ответа:

Вітаємо, шановний користувачу! У фондах бібліотеки ім. М. Горького є література , яка можє Вас зацікавити:

1. Мичко М. Завдання та функції прокуратура у країнах Європи // Вісник прокуратури. - 2011. - №5. - С. 108 (Шифр відання XVIII 35135)

2. Дьомін Ю. Компенсація та одноразова допомога - замість страхових виплат // Вісник прокуратури. - 2011. - №6. - С.21 (Шифр відання XVIII 35135)

3. Давиденко В. Концептуальні засади нової редакції Закону України "Про прокуратуру": окремі питання пенсійного і соціального забезпечення працівників прокуратури // Вісник прокуратури. - 2012. - №1. - С.65 (Шифр відання XVIII 35135)

4. Ківалов С. Сильна прокуратура по-європейськи - вимога часу // Вісник прокуратури. - 2012. - №7. - С.16 (Шифр відання XVIII 35135)

5. Заболотна Л. Турбота про ветеранів органів прокуратури - один із пріоритетних напрямів роботи з кадрами // Вісник прокуратури. - 2013. - №3. - С.118 (Шифр відання XVIII 35135)

6. Білокінь Р. Окремі питання реформування законодавства про прокуратуру // Вісник прокуратури. - 2013. - №6. - С.109 (Шифр відання XVIII 35135)

7. Закон України про прокуратуруратуру : станом на 5 грудня 2011 року: відповідає офіційному тексту / Відп. за вип. В.А. Прудников.– Х. : Право, 2011. - 40 с. (Шифр відання III>82625)

 8. Кравчук В. М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : монографія / В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2013. - 272 с. (Шифр відання III>87562)

9. Правове регулювання діяльності державних службовців України. В 2-х т. -  Т. 1. / А. В. Толстоухов [та ін]. - К.: НАДУ, 2004. - 868 с. (Шифр відання III>68191)

10. Мычко Н. И. Европейская система прокуратур / Н. И. Мычко, Н. А. Голова. - Донецк : Изд-во "Ноулидж", 2011. - 487 с. (Шифр відання III>81265)

11. Мичко М. І. Прокуратура та інші органи обвинувачення в країнах світу: навч. посіб. / М. І. Мичко. - Донецьк : ДЮІ, 2010. - 417 с. (Шифр відання III>78861)

Номер запроса: 562014-03-05 11:23:30Пользователь: Margrit Timme

Текст запроса:

Dear Mrs. Botyschanska, I am researching the biography of the Lemmé Family, who lived in Odessa from ca. 1850 to 1914, and would be very grateful for any information of their life and times you can possibly provide, especially relating to residence, descendants, marriages etc. With many thanks for your help - sincerely, Margrit Timme

Текст ответа:

Вітаємо, шановна Маргріт! У відповідь на Ваш запит, пропонуємо ознайомитись із переліком літератури з фонду відділу краєзнавства “Одесіка”, де згадується родина Лемме.

Dear, Margrit! In response to your request we offer you a list of literature where family Lemme is mentioned from the fund of ethnology department “Odesika”.

Абрамов В. Сокровища Юлиуса Лемме. [О художественном собрании одес. Мецената] // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. Вісник. - 2009. Вип. 6. - С. 597-604. (Шифр видання XVIII 36942)

Адрес-календарь Одесского градоначальства. - Одесса: Типография штаба одесского военного округа.

На 1883 год — 1882. - С. 57; На 1884 год — 1884. - С. 188; На 1885 год — 1885. - С. 65,167, 239; На 1886 год — 1885. - С. 64; На 1887 год — 1886. - С. 63; На 1888 год — 1887. - С. 62-63,80-81; На 1889 год — 1888. - С. 65,87, 214; На 1891 год — 1890. - С. 67; На 1892 год — 1891. - С. 65, 263; На 1893 год — 1892. - С. 66, 87,270; На 1894 год — 1894. - С. 95, 287; На 1895 год — 1895. - С. 76,97, 277;

На 1896 год — 1895. - С. 84, 284. (Шифр видання XVIII 6)

[ Юлиус Христианович Лемме — германскоподданный, одесский купец 1-й гильдии, член одесской купеческой управы, председатель Германского благотворительного учреждения, член церковного совета Одесской Евангелическо-лютеранской церкви, член совета одесского общества изящных искусств, распорядитель комитета Одесского общества для устройства дешевых ночлежных приютов; адрес- Почтовая № 18, соб. Дом]

Айфельд А. Немцы на Юге Украины (1871-2003) // Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона: 1803-2003: библиографический указатель / Сост. В. Самодуров, А. Айфельд , Н. Шевчук. - Одесса, 2003. - С. 55-86. (Шифр видання XVI>7343)

Лемме Ю.Х.: [Некролог] // Одесский листок. - 1904. - 22 марта. - № 78. - С. 1. (Шифр видання XVIII 479)

Одесса: адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский уезд на 1911 год. - Одесса: Изд. “Одесские новости”, 1911. - С. 146.(Шифр видання - без шифра)

[Лемме Карл Юльевич — германское благотворительное общество; совет лютеранской церкви.

Лемме Юлий Юльевич — адрес: Черноморск., 14. Дмвл. (домовладелец)]

Пилявский В. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие: Справочник. - Одесса: Изд-во Optimum? 2010. - C. 47.

[ Жуковского (Почтовая улица) Жуковского,20, 1849, перестройка дворового магазина под аптекарский склад Лемме, арх.(архитектор) Скудиера И.Б.(памятники архитектуры)]

Плесская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы: 1803-1920 / Ин-т германских и восточноевропейских исследований Геттинген(Германия). - Одесса: Изд-во ТЭС, 1999. - С. 477. (Шифр видання V>17306)

[Лемме (Lemme) Карл Юльевич, глава Одесского общества торговли аптекарскими товарами, председатель правления Одесского общества последователей гомеопатии, сын Ю.Х. Лемме — С. 71, 72, 267, 318, 392, 449.

Лемме (Lemme) Мария Юльевна, по мужу Санценбахер — С. 72.

Лемме (Lemme) Юлий Христофорович(?- 1904), комерции советник, основатель фармацевтической фирмы — С. 40, 71, 318, 321, 449.

Лемме (Lemme) Юлий Юльевич, сын Ю.Х. Лемме — С. 71, 73, 449]

Що стосується інформації щодо резиденції , нащадків, шлюбів сім'ї Лемме Вам необхідно звернутися до Державного архіву Одеської області http://archive.odessa.gov.ua/

Письмові звернення приймаються ЛИШЕ НА ГОЛОВНІ АДРЕСИ АРХІВУ:

ПОШТОВА АДРЕСА: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 18

Postal address: 65026, Zhykovsky St. 18, Odessa, Ukraine

АДРЕСА ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ (Е-МАIL): initochko@te.net.ua

EMAIL ADDRESS (E-MAIL): initochko@te.net.ua

ТЕЛЕФОН: (+380 48) 722-93-65   ФАКС: 722-80-25

Phone: (+380 48) 722-93-65 Fax: 722-80-25

http://archive.odessa.gov.ua/poslugi/

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

With regard to the information on the residence, descendants, marriages of the family Lemme You need to contact the State Archives of the Odessa region. http://archive.odessa.gov.ua/

The written requests are accepted only via the main address of Archive:

http://archive.odessa.gov.ua/poslugi/  

Services that are provided in the State Archives of Odessa region

тому, що в межах віртуальної довідкової служби генеалогічний пошук не проводиться. Щодо замовлення ксерокопіювання фотографування та сканування фрагмента необхідного документа див. список дополнительных услуг библиотеки.

Genealogical search is not performed within the virtual reference services. For ordering photocopying and scanning of fragment of required document, see. Additional list of library servicesґ (список дополнительных услуг библиотеки)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Номер запроса: 552014-03-04 09:47:19Пользователь: Марина

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть бдь ласка,я не можу найти джерельну базу на тему "ООрганізація санаторно- курортного лікування у зарубіжних країнах: досвід для України". Дякую за увагу!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Організація санаторно-курортного лікування у зарубіжних країнах: досвід для України, ми рекомендуємо для початку таку літературу:

1. Туристична курортологія / Укл. І.Д. Бойко. - Чернівці: Рута, 2007. - 116 с. (Шифр видання IX> 18312)

2. Паненко А.В. Понісистемна оптимизація санаторно-курортного лікування - здобутки і перспективи. - О., 2006. - 204 с. (Шифр видання IX> 18416)

3. Кобанець Л.О. Концепція управління розвитком рекреаційної діяльності: монографія / НАН України. - Донецьк, 2007. - 192 с. (Шифр видання III> 75709)

4. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток ринку курортно-рекреаційних послуг: монографія . - Сімферополь, 2008. - 352 с. (Шифр видання III> 74383)

5. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації / За ред. В.І. Пономаренка - К.: "Денеб", 2005. - 416 с. (Шифр видання III> 70028)

6. Ларина Р.Р. Инновационно-логистическое обеспечение международного туризма и круизного бизнеса: монография / Р.Р. Ларина, В.В. Селиванов, Е.Ю. Лукьянова, М.А. Шостак. - Симферополь, 2013. - 396 с. (Шифр видання III> 87331)

7. Розвиток туристичного бізнесу регіону: монографія / За ред. І.М. Школи. - Чернівці: Книги-XXI, 2007. -   292 с. (Шифр видання III> 72279)

8. Мельниченко С.В. Інформаційні технології у туристичній індустрії: підручник. - К., 2011. - 280 с. (Шифр видання III> 87421)

9. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів. - Х.: ХИАМТ, 2012. - 304 с. (Шифр видання III> 85375)

10. Проблеми розвитку туристичного бізнесу: монографія / За ред. Г.П. Склярс, В.Т. Шкарунц. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 233 с. (Шифр видання III> 87303)

 

Номер запроса: 542014-03-03 11:18:34Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, які роки і номери газети "Пролетарская Правда=Пролетарська Правда" (Київ, 1921-1941)є в бібліотеці? Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! Видання є у фондах ОННБ ім. М. Горького.

 З 1921 по 1925 рік мало назву:

Пролетарская правда [Текст]: газета / Ежедневная газета Киевского Губкома КП(б)У и Губпрофсовета. - 1921-1925. - 4 полосы. - Ежедневн.  (Шифр видання XVIII 2996)

У фондах бібліотеки випуски газети є з 1921 до 1925 роки.

 З 1925 по 1941 рік мало назву:

Пролетарськая правда [Текст]: газета / Орган київського обласного і міського комітетів КП(б)У та обласної ради депутатів трудящих. - 1925-1941. - 4 полоси. - Щоденна.  (Шифр видання XVIII 4675)

У фондах бібліотеки випуски газети за 1925-30; 1933-41 роки.

Номер запроса: 532014-02-24 18:19:00Пользователь: Кушнір Наталія

Текст запроса:

Доброго дня! Вдруге намагаюсь відправити запит. Потрібен матеріал щодо питання:"Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі Ф.Купера "Останній з могікан". Не можу знайти джерельну базу для диплому. Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі Ф.Купера "Останній з могікан", ми рекомендуємо для початку таку літературу:

1. Давиденко Г.И. История зарубежной литературы XIX-XX веков: Курс лекций. - М.: Высшая школа, 1970. - 622 с. (Шифр видання VI 55098)

2. Елизарова М. Е. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века. - М.: Просвещение, 1961 г. (Шифр видання VI 47882)

3. История зарубежной литературы ХІХ века / Сост. М. Е. Елизарова. - М.: Просвещение, 1972. - 623 с. (Шифр видання  VI 57237)

4. Кирпичников А. И. Очерк истории романа ХІХ века СПб, Б/и, Б/г. (Шифр видання VI 5126)

5. Мелетинский М.Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - М.: Наука, 1986. - 318 с. (Шифр видання VII>30140)

6. Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность. - М.: Наука, 1968. - 411 с. (Шифр видання VI 51703)

7. Стиль и жанр художественного произведения: Стилевые особенности жанровых разновидностей английского и американского романа / Л. А. Кузнецова, И. В. Викторовская, И. М. Байбакова и др.; Под ред.  Л. А. Кузнецовой, И. В. Викторовской. - Львов: Вища школа, Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. - 125 с. (Шифр видання VI>5118)

8. Рафикова Э. Е. Фенимор Купер в оценке В. Г. Белинского: Сб. науч. тр. / Ташк. ун-т, 1980. - №642. - С. 99-101. (Шифр видання ХVIIІ 14904)

 9. Эпоха романтизма. Общая характеристика. Купер // История всемирной литературы. 6 т. / Акад. наук СССР; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; отв. ред. 6 т. И.А. Тертерян. - М.: Наука, 1989. - С. 552-562. (Шифр видання VII>19204)

Шановна Наталя! Нагадуємо Вам, що згідно правил віртуальної довідкової служби бібліограф має право надати відповідь на однє питання протягом до 3 діб, дякуємо за розуміння. 

Номер запроса: 522014-02-24 16:11:05Пользователь: Надія

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть будь ласка, мені потрібна інформація на тему "Повсякденне життя людей Київської Русі" Чи є у вашій бібліотеці книги стосовно цієї теми? Не можу знайти інформації! Дякую за увагу, буду чекати відповіді)

Текст ответа:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Повсякденне життя людей Київської Русі", ми рекомендуємо для початку таку літературу:

Фраянов И.М. Киевская русь: Главные черты соц.-эконом. стран. - Спб.: Из-во С.-Петербургского ун-та, 1999. - 372 с. ( V>19611)

Київська Русь: культура, традиції: Збірник наукових праць.- К. : Наук. Думка, 1982. - 151 с. ( V>3953)

Романов В.Ю. Люди и нравы древней Руси. Историко-бытовые очерки XI-XII вв.- Ч.1. - М.-Л.: Наука, 1966. - 240с. ( V 45183)

Шевцов В.Ю. Русь: погляд з минулого в майбутнє. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. - 350 с. ( V>23113)

Кривотун В.М. Як жили селяни-кріпаки Києво-Печерської Лаври / Київський держ. заповідник; Музей “Києво-Печерська Лавра”.- К., 1958. - 13 с.( V 31915)

Ильичев А.Т. Справочник по русской истории Киевская Русь XI-XII вв. - М.: Едиторика УРСС, 2003. - 144 с. ( V>19623)

Гудзенко О. Духовні ідеали Київської Русі як джерела формування національно-християнської моралі // Сіверянський літопис. - 2003. - № 4. - С. 23-26. (XVIII 31517)

Недзельска Н.Ш. Формування ідеалу української жинки в період Київської Русі // Південний архив: Зб. наук. праць. істор. наук. - Вип. IX. - Херсон: Херсонськ. держ. ун-т, 2002. - С. 79-83. (XVIII 34836)

Болербух А. Світосприйняття давньоруських людей: [духовна культура] // Київська старовина. - 2002. - № 6. - С. 56-80. (XVIII 30381)

Старков В. У здоровому тілі й дух здоровий, або До витоків української фізичної культури за Київської Русі // Берегиня. - 1997. - Число 1/2. - С. 70-83.(XVIII 31369)

Пуцько В. Світські елементи в духовній культурі стародавнього Києва // Укр. іст. журнал. - 1996. - № 3. - С. 143-150. (XVIII 15324)

Номер запроса: 512014-02-23 14:45:53Пользователь: зав редакцией Biopolymers and Cell к.б.н. Тихонкова И.А.

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, сообщите пожалуйста все ли номера издания Biopolymers and Cell c 2009 года есть в Ваших фондах (ISSN 0233-7657). Если каких-либо отсутствуют - редакция готова дослать недостающие номера. всего доброго.

Текст ответа:

Уважаемая Тихонкова И.А. ! Библиотека благодарит Вас и редакцию журнала Biopolymers and Cell , в наших фондах отсутствует № 4 за 2013 год. С благодарностью Отдел научного комплектования фондов ОННБ им. М. Горького.