Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 578

ПершаПопередня < 2 3 4 5 6> НаступнаОстання

Номер запроса: 5912022-01-27 15:58:22Пользователь: Олена

Текст запроса:

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книга "Полезные дикорастущие растения Молдавии 1960 или 1962 р. видання?

Текст ответа:

Доброго дня, шановна Олена!

У фонді нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило :

Полезные дикорастущие растения Молдавии. – Кишинев, 1962. – 416 с. (Шифр видання VIII 52139)

Номер запроса: 5902022-01-21 13:37:14Пользователь: Надія Колесник

Текст запроса:

Доброго дня! Я хочу скласти біобібліографічний покажчик до ювілею колеги. Розкажіть, будь ласка, як правильно подати в бібліографічному описі у зоні приміток інформацію про наявність бібліографії у виданні чи публікації. У яких випадках доцільно вказати наявність бібліографії в аналітичному описі статті? Чи має значення кількість позицій у пристатейному списку? Чи є якийсь мінімум цих позицій, що вже передбачає наявність у зоні приміток інформації про бібліографію? В якому форматі подається така інформація? Я зустрічала такі: «Бібліогр.: с. 21-22 (14 назв)» та «Бібліогр. наприкінці ст.». Який варіант кращий? Чим вони відрізняються? Також порадьте, будь ласка, навчальну чи методичну літературу, яка допоможе вивчити це питання детальніше. Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановна пані Надіє!

 1. Привітайте з ювілеєм Вашого колегу від нашого імені, зичимо їй здоров'я, творчих успіхів, наснаги.

 2. Запрошуємо Вас відвідати сайт Одеської національної наукової бібліотеки, розділ "Видання ОННБ", для ознайомлення з описом джерел в наших біобібліографічних покажчиках.

 3. В залежності від мети, яку Ви поставили при підготовці покажчика, тобто, як повніше показати напрацювання Вашого колеги, рекомендуємо робити повний опис джерел та вказуємо в примітках бібліографію.

 4. У пристатейному списку кількість позицій не має значення. Все залежить від Вашого методичного рішення, мети.

 5. Варіант "Бібліогр.: с. 21-22" є правильним.

 6. Впевнені, що у Вас є такі національні стандарти та методичні рекомендації, якими бібліографи щоденно користуються у своїй роботі. На всяк випадок надсилаємо їх перелік:

 7. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT) ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 – Чинний в Україні від 1 липня 2007 р.

 8. Библиографическая запись. Заголок. Общие требования и правила составления ГОСТ.80–2007 – Чинний в Україні від 1 квітня 2008 р.

 9. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. ДСТУ 3582:2013 – Чинний в Україні від 22 серпня 2013 р.

 10. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. ГОСТ Р 7.0.12–2011 – Чинний в Україні від 12 грудня 2011 р.

 11. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила. ДСТУ 8302:2015 – Чинний в Україні від 7 січня 2016 р.

 12. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. – Київ : Кн. палата України, 2008. – 40 с.

Номер запроса: 5882022-01-18 23:28:19Пользователь: Козлов Михаил Юрьевич

Текст запроса:

Добрый день! Составляю генеалогическое древо своей семьи, и в рекомендациях к работе по этому проекту мне посоветовали после выяснения основных данных о живших в Одессе предках и перед обращением в архив обратиться к неким справочникам для уточнения информации о них (род деятельности, годы жизни, полное имя, так как известны лишь имя-фамилия, принадлежность к определенной конфессии, год смерти и приблизительный адрес проживания). Скажите пожалуйста, что это за справочники, если такие имеются, и есть ли возможность получить к ним доступ удаленно (просмотреть отсканированную версию в поисках предка)?

Текст ответа:

Добрый день, Михаил Юрьевич!

В фонде отдела краеведения "Одессика" есть издания которые могут помочь в вашем поиске : адресно-справочные книги "Вся Одесса" (1875-1914 гг.), "Адрес-календари Одесского градоначальства" (1880-1917гг.), "Новороссийский календарь" (1835-1891 гг.). В библиотеке в электронном виде эти издания отсутствуют. Сканирование та фотокопирование материалов из фонда ОННБ - платная услуга, смотри информацию по ссылке http://odnb.odessa.ua/subscribe.php - Додаткові послуги бібліотеки.

Возможна работа в отделе краеведения "Одессика", телефон (048) 723-11-85, E-mail: odessica@ukr.net 

Номер запроса: 5872022-01-12 10:57:11Пользователь: Усатенко Лариса Анатоліївна

Текст запроса:

Інтертекстуальна перекличка в творчості Р.Кіплінга. Вірші "Томлинсон", "Баллада о Востоке и Западе" тощо.

Текст ответа:

Шановна Лариса Анатоліївна!

За вашим запитом ми знайшли наступну літературу:

Алкашева С. С. Особливості передавання авторського стилю Редьярда Кіплінга в україномовних перекладах/ С. С. Алкашева // Молодь: наука та інновації – 2017: Матеріали V Всеукраїнської науково- технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Том 15. –  Д.: ДВНЗ НГУ, 2017. – С. 15-32. –  Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/151771/1/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.pdf  

Барбара Н. В.  Інтертекстуальність у творчості Д. Бартельма (на прикладі оповідання “Як я пишу свої пісні”) [Текст] / Н. В. Барбара, Р. Жолудь // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний ун-т, Каф. мовної підготовки іноземних громадян, Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2014. – Вип. 1. – С. 6–11. –  Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/40288/1/Barbara_Zholud_Intertextualnist.pdf   С. 8. - Про Кіплінга

Головня А. В. Способи передачі культурного компонента порівняння при перекладі художньої прози Редьярда Кіплінга / А. В. Головня // Нова філологія. – 2011. – №45. – С. 180-183. (Шифр видання XVIII 34566)

Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст : монографія / Оксана Дзера, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; ред. Уляна Крук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 489 с. (Шифр видання I> 7982)

Комаров С.А. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ РОМАНУ М. ОНДАТЖЕ «THE ENGLISH PATIENT»  // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. -  2017. -  вип. 2(86). – С. 153-165. (Шифр видання XVIII 32490)                                     С. 161-162. - Про Кіплінга

Мельник Людмила. Інтертекстуальність і переклад / Людмила Мельник // Філологічний дискурс.– 2017. – Вип. 6. – С. 238-246. (Шифр видання XVIII 40660)

Мосенцева Т. С. Симулятивність та інтертекстуальність у просторовій метафориці : Автореф. дис. канд. філософ. наук : 09.00.04 / Тетяна Сергіївна Мосенцева; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б.в.], 2002. – 20 с. (Шифр видання A 130899)

Приходько В. Переклад як інтерпретація [Р. Кіплінг] // Вісн. ЖПУ. – 2004 . – №16. – С.17. (Шифр видання XVIII 34077)

Ситенька О. І. Міфологічна інтертекстуальність в англомовній постмодерністській прозі: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис ... канд. фiлол. наук : 10.02.04 / Олена Іванівна Ситенька; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К. : [б.в.], 2012. – 20 с. (Шифр видання A 185553)

Шаповалова К. В. Інтертекстуальність у словесній культурі постмодерну (на матеріалі поетичного дискурсу) : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Катерина Володимирівна Шаповалова; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б.в.], 2008. – 18 с. (Шифр видання A 176104)

Номер запроса: 5862021-12-24 15:28:52Пользователь: Анатолий

Текст запроса:

Здравствуйте! Я ищу газету "Одесские новости" 1912 г. Интересует бесплатное иллюстрированное приложение к ней. В нём был отдел шашек. Прошу есть ли у вас за этот год полностью газета? Меня интересует шашечная рубрика в газете после 19.09 Если всё есть и шашечная рубрика была, прошу сообщить возможность сканирования и стоимость

Текст ответа:

Добрый день, Анатолий.

В фонде ОННБ отсутствует интересующее Вас издание за 1912 год.

Одесские новости. Иллюстрированное приложение. – Одесса : Тип. "Одесских новостей", 1900 Непериодическое прил. к газ. Одесские новости; нумерация совпадает с нумерацией основного выпуска . Одесские новости. Иллюстрированное приложение. – Тип. "Одесских новостей", 1912. (Шифр издания XVIII 475)

В наличии c 1897-1900, с 1906-1908, 1913.

Интересующий вас год, есть в Центральной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Ознакомиться с наличием издания возможно по ссылке

http://www-library.univer.kharkov.ua/rus/newspapers_1917_kh.pdf  - Газеты до 1917, що зберігаються в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Номер запроса: 5852021-12-13 17:34:57Пользователь: Павло Боґдан, м. Пряшів, Словацька Республіка

Текст запроса:

Чи знаходиться у ваших фондах рукопис збірника народних пісень польського автора: Andrzej Franciszek Kucharski (ur. 30 października 1795 w Baranach, zm. 17 stycznia 1862 w Warszawie[1]) – polski filolog i slawista.

Текст ответа:

Доброго дня, Павло.

На жаль у фондах нашої бібліотеки відсутне видання, що вас зацікавило.

З повагою, довідково-інформаційна служба ОННБ.

Номер запроса: 5842021-12-13 16:33:48Пользователь: Картузов Костянтин

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яка література є в фонді з теми «Сабатинівська культура». Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Константине.

У фонді ОННБ за Вашою темою ми знайшли наступну літературу :

Березанская С.С. Сабатиновская культура / С.С. Березанская, И.Н. Шарафутдинова // Археология Украинской ССР: В 3 т. – - Т.1. –  К., 1986. – С. 488-499. (Шифр видання V>7007)

Борисова Т.А., Борисов А. В. Археологічні пам ’ятки біля с. Сергіївки на Миколаївщині (за матеріалам и А. О. Сікорського ) // МАҐІСТЕРІУМ. –  2018. –  Випуск 70. –(Археологічні студії). (Шифр видання XVIII 34178)

Гершкович Я.П. Сабатинівська культура Нижнього Подніпров'я та Північно-Західного Приазов'я : автореферат дисертації кандидата історичних наук /Яків Петрович Гершкович. — Київ, 1993. — 17 с. (Шифр видання         А 76266)

Горбенко К. Археологічні дослідження пам’яток пізнього бронзового віку в регіоні Степового Побужжя /         К. Горбенко // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2. – С. 14–18. (Шифр видання XVIII 38395)

Кіосак Дмитро, Секерська Олена. Нові дані до хронології стратифікованого поселення Сабатинівка І // Емінак: науковий щоквартальник. –  2021. – № 1 (33). (Шифр видання XVIII 38395)

Матвієнко Л.В. Сабатинівські поселення Степового Побужжя в цивілізаційному просторі (економічний аспект) / Л. В. Матвієнко // Гілея: збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 185–190. (Шифр видання    XVIII 37796)

Отрощенко В.В. Етнічні проблеми передісторії України (доба бронзи) // Таврійські студії. – 2011. – № 1. (Шифр видання XVIII 39603)

Сабатинівська культура // Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. – Львів : Молоде життя, 1998. – Т. 7 – С. 2679. (Шифр видання XVII>2751)

Требух О.О. Дослідження поселення сабатинівської культури Балабанівка І у 1997 р. // Наукові праці Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Сер.:  Історичні науки. – Том 62. Випуск 49. (Шифр видання XVIII 33148)

Філатов Дмитро, Смирнов Леонід. Археологічні дослідження поселення Сабатинівської культури Розанівка 1 у 2012 році // Емінак: науковий щоквартальник. –  2014. –  № 3-4(9) (Шифр видання XVIII 38395)

Фоменко В.М., Требух О.О. Дослідження на північній периферії сабатинівського поселення Виноградний Сад // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія. Сер.: Історичні науки, 2008. – № 96, Вип. 83. – С. 111-115. (Шифр видання          XVIII 33148)

Черняков И.Т. Северо-Западное Причерноморье во второй половине II тыс. до н. э. – К.: Наук. думка, 1985. – 171 с. (Шифр видання V>18886)

Шарафутдинова И.Н. К вопросу о сабатиновской культуре / И.Н. Шарафутдинова // Советская археология. – 1968. –  № 3. (Шифр видання XVIII 14379)

Шарафутдінова І.М. Сабатинівська культура // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2012. – Т. 9 – С. 412.            (Шифр видання V>20883)

Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. – К.: Наукова думка, 1982.             (Шифр видання V>3459)

Номер запроса: 5832021-12-09 10:55:01Пользователь: 183639 номер читательского билета

Текст запроса:

Добрый день. Меня зовут Ирина Фролова. Я хочу для научного исследования (я кандидат фил.наук) заказать электронный вариант книги по истории из вашей библиотеки (она есть в каталоге). Прошу эту книгу выслать мне на адрес электронной почты: i.m.frolova@yandex.ru Сколько стоит такая услуга? Заранее благодарна. С ув. И.М. Фролова, к.ф.н Вот эта книга Автор: История села Котловина (Болбока) 1812-2012 год Издательство: СМИЛ, 2015 г. ISBN 978-617-7170-11-1 Книга V> 27818 783602 Главный филиал История села Котловина (Болбока) 1812-2012 год / Авт.-сост. Евдокия Харлампиевна Яманди.– Болград : СМИЛ, 2015.– 287 с. 1000 экз.– Библиогр.: с. 287 . – На рус. яз. ISBN 978-617-7170-11-1 : 35.00. ББК Т3(4УКР-4ОДЕ)-21 -- 1. Котловина, село (Одеська обл., Україна) – Історія.

Текст ответа:

Добрый день, Ирина.

Оригиналы или копии изданий можно заказать в отделе Межбиблиотечного абонемента.                                  E-mail: mba.edd@gmail.com

Больше информации про услуги отдела смотри по ссылке http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=155  - Відділ міжбібліотечного абонемента

Номер запроса: 5822021-12-06 21:50:30Пользователь: Станислав

Текст запроса:

Здравствуйте, подскажите, есть ли в фондах библиотеки книга "Справочник автомобилиста", Одесса: Издательство Одесского автомобильного общества, 1913 г.? Спасибо

Текст ответа:

Добрый день, Станислав.

В фондах нашей библиотеки есть интересующее вас издание:

Справочник автомобилиста. - Одесса : Изд-во автомобильного общества, 1913. (Шифр издания XIII 2478)

Номер запроса: 5812021-11-25 10:22:40Пользователь: Аліса

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, матеріали з наступних питань: 1. Поняття наративу та його основні форми 2. Основи наративу в плакатистиці

Текст ответа:

Доброго дня, Аліса.

За вашою темою ми знайшли наступну інформацію:

Можейко М. А. Нарратив // История философии : Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов.– Минск : Интерпрессервис, : Книжный дом, 2002. (Шифр видання II> 21609) 

Почепцов Г. Наратив політичний // Політична енциклопедія / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; Гол. редкол. Юрій Левенець; Редкол. Юрій Шаповал, Олександр Майборода, Микола Михальченко; Упоряд. Юрій Шаповал.– К. : Парламентське вид-во, 2011. (Шифр видання III> 82589)

Повествование // Литературная энциклопедия терминов и понятий / РАН. Ин-т науч. информации по обществ. наукам; Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин; Редкол. М. Л. ГаспаровС. И. КормиловА. Е. Махов. – М. : НПК "Интелвак", 2003. (Шифр видання VII> 61178)

Антон Або.  Зачем иллюстратору придумывать истории. О силе нарратива в визуальных работах. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://skvot.io/ru/blog/zachem-illyustratoru-pridumyvat-istorii

Н. В. Злыднева . Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. — М.: «Индрик», 2013. — 360 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2013_zlydneva.pdf