Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 608

ПершаПопередня < 3 4 5 6 7> НаступнаОстання

Номер запиту: 6112022-11-10 18:36:51Користувач: Лаврухин Андрей Владимирович

Текст запитання:

Драстуйте! 1. Допоможіть, будь ласка, атрибутувати роботи лінгвіста Одеського університету Т.Л. Караваєвої. Я знаю, що є 2 роботи, опубліковані російською мовою: Караваєва т.л. особливості мови афроамериканців. – Воронеж., 1979-225 С. (і так називається автореферат її дисертації Караваєва, т. л. особливості мови афроамериканців. - Одеса: оду, 1987. - 14 с.). Може бути, вона була захищена в Воронежі, а написана в Одесі? Караваєва т.л. про структуру мови афроамериканців. – Воронеж., 1986 - 291 с. На запит в Воронезький університет прийшла відповідь, що існують тільки записи в каталозі, але самих робіт немає. Чи є ці книги у ваших фондах і що з них що? 2. Чи можна дати точний бібліографічний опис ? Караваєва, т. л. (співавтор ? ) Текстоутворююча функція зниженої лексики / / Проблеми лінгвістики тексту. Тези конференції (Одеса, датування ? ) / ОГУ ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 1986. - С.? 3. Чи існують інші роботи Караваєвої про мову афроамериканців (статті, доповіді конференцій)?

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний Андрію Володимировичу.

У фондах Одеської національної наукової бібліотеки є видання, що Вас зацікавило :

Караваєва Т.Л. Особенности языка афроамериканцев: автореф. дис. канд. филол. наук (10.02.04) / Т. Л. Караваева ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 14 с. (Шифр видання А 26987)

Що стосується другого питання у вашому запиті, статті Т.Л. Караваєвої надрукованій у тезах конференції 1986 року, нажаль не має у фондах ОННБ:

Караваєва Т. Л. Текстоутворююча функція зниженої лексики // Проблеми лінгвістики тексту. Тези конференції (Одеса) / ОГУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1986.

У фондах нашої книгозбірні ми знайшли статтю Караваєвої Т.Л. у співавторстві:

Кухаренко В. А. О семантичекой структуре афро-американской лексики / В. А. Кухаренко, Т. Л. Караваева // Значение и его варьирование в тексте : сб. науч. трудов / Волгоградский пед. ин-т им. А. С. Серафимовича; отв. ред.: И. В. Сентенберг. – Волгоград : [б. и.], 1987. – С. 71-81. (Шифр видання XV>6939)

Караваєва, Т. Л. Політкоректність англомовної культури і гіпотеза лінгвістичної відносності / Т. Л. Караваєва, М. Г. Тер-Григорьян // Закарпатські філологічні студії. – 2020.– Вип. 14, т. 1. – С. 286-291. (Шифр видання XVIII 41815)

Пропонуємо Вам інформацію з електронного каталогу ОНУ ім. І.І. Мечникова :

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/991985/default

Караваева, Татьяна Леонидовна. Особенности языка афроамериканцев : дис ... канд. филол. наук: Прилож. (Лексикон Ве) / Т. Л. Караваева. – Одесса, 1987. – 258 л.

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/991982/default

Караваева, Татьяна Леонидовна. Особенности языка афроамериканцев : дис ... канд. филол. наук / Т. Л. Караваева. – Одесса, 1987. – 159 с.

З повагою, Віртуальна довідкова служба ОННБ

Номер запиту: 6102022-09-21 13:33:25Користувач: Лідія Поперечна

Текст запитання:

Колеги, вітаю! Шукаю такі джерела: 1. Что читать по украинской исторіи й литературе? / С. Русова. – Санкт-Петербург, 1913. – 11 с. – (Серия библіографических указателей ; № 3). 2. О задачах домашнего чтения учащихся в народной школе // С. Русова Народн. учитель . – 1908. – № 14– 15. – С. 20. 3. Украинская детская литература: (доклад, прочитаний 22-го декабря на заседании Черниговского отдела «Петроградского родительского кружка») // Укр. Жизнь. – 1916. – № 10/11. – С. 118. Якщо є у фондах Вашої бібліотеки, хочу замовити електронні копії.

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна пані Лідіє!

У фондах нашої книгозбірні є в наявності видання :

О задачах домашнего чтения учащихся в народной школе // С. Русова Для Народного учителя. – 1908. – № 14– 15. – С. 20.  (Шифр видання XVIII 1598)

Украинская детская литература: (доклад, прочитаний 22-го декабря на заседании Черниговского отдела «Петроградского родительского кружка») // Укр. Жизнь. – 1916. – № 10/11. – С. 118. (Шифр видання XVIII 2463)

Електронну копію та доставку документів можливо замовити у відділі міжбібліотечного абонемента. Більше інформації за посиланням https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335 - Електронна доставка документів.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6092022-09-12 22:26:10Користувач: Андрій Л.

Текст запитання:

Добри день! Допоможіть, будь ласка, уточнити бібліографічну інформацію. Мене цікавить точна назва статей, присвячених Річарду Райту і Джеймсу Болдуїну, із зазначенням сторінок в наступній книзі: ДЕНИСОВА Т.Н. ПРО ЛіТЕРАТУРУ США. ВИБРАНі СТАТТі УКРАїНСЬКОГО АМЕРИКАНіСТА ЧАСіВ НЕЗАЛЕЖНОСТі. Выдавничий дом "Киево- Могилянская академия", 2014 г. З повагою Андрій Л.

Текст відповіді:

Доброго дня, пане Андрію!

У фондах нашої книгозбірні є видання, що Вас зацикавило. Надаємо уточнюючу бібліографічну інформацію:

Денисова Т. Н. Про літературу США. Вибрані статті українського американіста часів Незалежності : збірник / Тамара Наумівна Денисова, НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2014. – 531 с. (Шифр видання VI> 16969)

  1. Феномен Джеймса Болдуина: на перекрестке культур. – С. 410-423. – Библиогр.: 14 назв.
  2. Richard Wright: the Problem of Self-Identification – С. 467-480. – Библиогр.: 7 назв.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6082022-09-12 15:34:57Користувач: Артем З.

Текст запитання:

Чи є у фонді бібліотеки видання "Одеський вісник", "Новоросійський телеграф", "Одеський листок оголошень" за 1876 рiк? Також цiкавить "Одеський вісник" за 1859 рiк. Дякую!

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний пане Артеме!

У фондах Одеської національної наукової бібліотеки є видання, що Вас зацікавили:

"Одеський вісник" за 1859 рiк. У фонді за 1827-1893 рр. (Шифр видання XVIII 477)

"Новоросійський телеграф". У фонді за 1869-1900 (Шифр видання XVIII 460)

"Одеський листок оголошень" за 1876 рiк. У фонді за 1872-1880 (Шифр видання XVIII 478)

З повагою, Віртуальна довідкова служба

Номер запиту: 6072022-08-29 13:44:49Користувач: Лідія Поперечна

Текст запитання:

Колеги, вітаю! Маю питання. Чи є у фондах ОННБ видання "Каталог систематического чтения" , Одеса, 1882, або 2-ге видання 1883 р. ? Дякую наперед.

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна пані Лідіє!

У фондах ОННБ є в наявності видання, що Вас зацікавило:

Каталог систематического чтения Е.П. Распопова. – Одесса : “Труд”, 1882, 1883. (Шифр видання II 769)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6062022-08-23 10:56:37Користувач: Екатерина

Текст запитання:

Здравствуйте. У вас есть газета Одесский набат от 19 мая 1919года?р-н Спасибо большое

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна пані Катерина!

На жаль газети "Одесский набат" немає у фондах Одеської національної наукової бібліотеки.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6052022-08-22 15:31:42Користувач: Дмитрієва Анна Валеріївна

Текст запитання:

Чи можу я отримати библиографію на тему " Природа смішного у оповіданнях О'Генрі" онлайн?

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна пані Анно!

За Вашою темою ми пропонуємо декілька статей у форматі PDF, з якими можливо ознайомитись за посиляннями запропанованими нижче:

1. Лисенко Л. Новела О. Генрі в американській літературній традиції (до 150-річчя з дня народження видатного американського письменника) / Л. Лисенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035657.pdf . – (дата звернення: 23.08.2022).

2. Відтворення комічного потенціалу тексту в художньому перекладі (на прикладі новелістики О. Генрі) : [Електронний ресурс] // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2022. – № 54. – С.199-203. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v54/48.pdf (дата звернення: 23.08.2022).

3. Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник: У 2 т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005-2006. (Шифр видання VI> 12305)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

 

Номер запиту: 6042022-08-09 13:39:13Користувач: Стоянова Дарина Федорівна

Текст запитання:

Чи є у фонді бібліотеки наступні видання: 1. Николай Гроссу. Преподобный Феодор Студит. Его время, жизнь и творерия. Киев. 1907. 2. Александр Павлович Доброслонский. Преподобный Феодор Студит. Т. 1-2, Одесса 1913-1914. 3. Перевод Паисия (Величковского) Огласительных поучений Преподобного Феодора Студита. Москва. 1853.

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна Дарино Федорівно!

У фондах нашої книгозбірні є видання:

Александр Павлович Доброклонский. Преподобный Федор, исповедник и игумен Студийский. - Ч. 1-2. - Одесса, 1913-1914. (Шифр издания I 4702)

Ч.1. -1913. - 972 с.;

Ч.2. - 1914. - 569 с.

Також є видання, що може Вас зацікавити:

Феодор Студит. Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в рус. переводе/ С.-Петерб. духовная академия. - Т.1-2. - СПб., 1907-1908. - (Приложение к журналам "Церковный вестник" и "Христианское чтение") (Шифр издания I 4866)

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6032022-07-20 12:20:21Користувач: Валерія Сірик

Текст запитання:

Вітаю! Мене цікавить бібліографічний список літератури для дипломної роботи з теми "Психопростір любові у ліриці В. Свідзінського" (біографічні відомості про В. Свідзінського, фахова література для уточнення терміну "психопростір") Дякую!

Текст відповіді:

Доброго дня, шановна пані Валеріє!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу про В. Свідзінського та його поетичну творчість:

Свідзинський Володимир Юхимович // УСЕ Універсальний словник енциклопедія : Близько 23500 статей, 3270 іл., фото, карт, схем, таблиць / Гол. редкол. Мирослав Попович; Редкол. Іван Дзюба, Неллі Корнієнко, Наталія Мазепа. – 4-те вид. – Львів: ТЕКА, 2006. (Шифр видання XVII> 3605)

Свідзінський Володимир // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1964. — Т. 7, кн. XIII: Літери Риз — Се. — С. 1692-1693.

Бондар-Терещенко. Як загинув Свідзінський // Літературна Україна. — 2000. — 11 трав. — С. 11. (Шифр видання XVIII 7196)

Дзюба І. Слово про поетове дитинство // Слово і час. — 1990. — № 10. — С. 50-52. (Шифр видання XVIII 12283)

Лавріненко Ю. Володимир Свідзінський, 1885—1941 // Розстріляне відродження: Антол. 1917—1933: Поезія. Проза. Драма. Есей / Упоряд. і передм. Юрій Лавріненко; Післям. Євген Сверстюк. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 190—207. (Шифр видання VII> 60043)

Соловей Е. Невпізнаний гість. Доля і спадщина Володимира Свідзінського // Слово і час. —2007. — № 1. — С. 95. (Шифр видання XVIII 12283)

Свідзінська-Ілляш. Я з роду Свідзинських // Київ. — 2000. — № 5-6. — С. 141. (Шифр видання XVIII 28975)

Свідзінський А. «Я виноград відновлення у світ несу» // Київ. — 2000 — № 11-12. — С. 107—126. (Шифр видання XVIII 28975)

Свідзінський Володимир Юхимович // Провідники духовності в Україні : [Довідник] / Гол. редкол. Іван Федорович Курас; Редкол. М. О. Багмет, В. І. Гусєв, М. С. Іванов; за ред. Іван Федорович Курас. – К.: Вища школа, 2003. – С. 304-305. (Шифр видання V> 20102)

Соловей Е. Невпізнаний гість: доля і спадщина Володимира Свідзінського // Дзеркало тижня. — 2002. (Шифр видання XVIII 39703)

Володимир Свідзінський (1885-1941): Біобібліографічний покажчик / НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Н. І. Полянська; наук. ред. Е. С. Соловей. – К.: Наукова думка, 2006. – 56 с. (Шифр видання XVI> 7544)

Володимир Свідзінський (1885-1941) // Сто років юності = A Hundred years of youth : Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах / Упоряд. Ольга Лучук, Михайло Найдан; ред. Тарас Лучук; передм. М. М. Ільницький. – Львів: Літопис, 2000. – С. 753. (Шифр видання VII> 58031)

Ананченко Т. Був і залишився сам собою: Володимир Свідзінський // Ананченко Тетяна Петрівна. "України часточка - в мені...": Одещина в культурологічному просторі світового українства / Тетяна Петрівна Ананченко. – Одеса: Друк, 2006. – С. 157-165. (Шифр видання II> 24858)

Володимир Свідзінський: [біогр. довідка] // Розстріляне Відродження. Українська репресована лірика : [поетична збірка] / Іл. Олена Костянтинівна Перепелиця; Дизайн Володимир Юрійович Лукаш. – Донецьк: ПКФ "БАО", 2008. – С. 5. (Шифр видання VII> 70335)

Коцарев О. Тихий поет і драматичний символ / О. Коцарев // Біографії / Упоряд. Сергій Козак, Ганна Протасова. – К.: Літературна Україна, 2013. – С. 141-143. (Шифр видання VII> 77713)

[про Володимира Свідзінського]

Свідзинський А. "Я виноград відновлення у ніч несу...": Володимир Свідзинський - творець прекрасног / Анатолій Свідзинський. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 184 с. (Шифр видання VII> 60738)

Свідзінський (Свідзинський) Володимир Юхимович (1885-1941) // Книги і долі: Митці Розстріляного Відродження: Біобібліографічний покажчик / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. Ганна Іванівна Єфімова; передм. Ольга Федорівна Ботушанська. – Одеса : Друк, 2002. – C. 239-248. (Шифр видання XVI> 6629)

Свідзінський Володимир Юхимович (26.09.1885-18.10.1941) // Книги і долі: бібліогр. покажч. –  Вип. 3: Шеренги заживо воскреслих - немов дорога без кінця (2015-2020 рр.) [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка; упоряд. Ганна Іванівна Єфімова, Ліна Володимирівна Арюпіна; ред. Ірина Сергіївна Шелестович. – 2021. – С. 144-149. – Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/494760.pdf.  (Шифр видання ЕВ 1906)

Медвідь В. Володимир Свідзінський: поет ХХ1 століття // Українське слово. — 1995. — 27 квіт. — С. 7. (Шифр видання XVIII 38051)

Овчаренко О. Полум'я поезії В. Свідзінського // Слово і час. — 1995. — № 11-12. — С. 41. (Шифр видання XVIII 12283)

Матіяш Б. Мисленнєві координати мовчазного дискурсу поезії Володимира Свідзінського // Молода нація. — 2006. — № 2. — С. 152—177. (Шифр видання XVIII 32056)

Перебийніс п. Ліричне сузір’я Свідзинського // Київ. — 2001. — № 9-10. — С.69. (Шифр видання XVIII 28975)

Волковинська І.В. Сонети В. Свідзинського в аспекті мелодії поетичного тексту // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. – 2016. – Вип. 15, Т.3. – С. 65-66. (Шифр видання XVIII 36521)

Базилевський В. Внутрішній простір Свідзинського // Урок української. – 2008. - № 5-6. – С. 58-60. (Шифр видання XVIII 33844)

Сінченко О. Комуникативний психофізіологічний ландшафт поезії Володимира Свідзінського // Наукові пр. Кам’янець-Поділ. ДУ. – 2007. – Вип.14. – Т.1. – С.300–307. (Шифр видання XVIII 35825)

Кісельова Л. О. Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л. О. Кісельова // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – Т. 72: Філологічні науки. – С. 32. (Шифр видання XVIII 34464)

Інформації щодо уточнення терміну "психопростір" у фаховій літературі не знайдено. Відпрацьовані літературознавчі, психологічні, філософські та інші словники та енциклопедії.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.

Номер запиту: 6022022-07-19 17:01:09Користувач: Жосан Сергій Іванович http://kraeved.od.ua/art/zh/zhosanart.php

Текст запитання:

Доброго дня, шановні працівники ОННБ. Чи можу я Вас прохати знайти в журналі "Краткие сообщение о полевых археологических исследованиях Одесского государственного археологического музея за 1962 г". 1964 року статтю про археологічні дослідження в селі Василівка Фрунзівського району? Нажаль, шифр мені не відомий. Приблизно, це ст 23. Фото статті можна вислати на пошту sarmat500@ukr.net або на вайбер 0665722293. Ваш постійний читач, Жосан Сергій

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний пане Сергію!

У фонді ОННБ є видання, що Вас зацікавило:

Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского государственного археологического музея 1962 года / Одес. госуд. археол. музей. - Одесса : "Маяк", 1964. - 170 с. (Шифр видання V 41874)

Інформацію про археологічні дослідження в селі Василівка Фрунзівського району не знайдено.

З повагою, Віртуальна довідкова служба.