Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 613

ПершаПопередня < 55 56 57 58 59> НаступнаОстання

Номер запиту: 552014-03-04 09:47:19Користувач: Марина

Текст запитання:

Доброго дня! Допоможіть бдь ласка,я не можу найти джерельну базу на тему "ООрганізація санаторно- курортного лікування у зарубіжних країнах: досвід для України". Дякую за увагу!

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Організація санаторно-курортного лікування у зарубіжних країнах: досвід для України, ми рекомендуємо для початку таку літературу:

1. Туристична курортологія / Укл. І.Д. Бойко. - Чернівці: Рута, 2007. - 116 с. (Шифр видання IX> 18312)

2. Паненко А.В. Понісистемна оптимизація санаторно-курортного лікування - здобутки і перспективи. - О., 2006. - 204 с. (Шифр видання IX> 18416)

3. Кобанець Л.О. Концепція управління розвитком рекреаційної діяльності: монографія / НАН України. - Донецьк, 2007. - 192 с. (Шифр видання III> 75709)

4. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток ринку курортно-рекреаційних послуг: монографія . - Сімферополь, 2008. - 352 с. (Шифр видання III> 74383)

5. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації / За ред. В.І. Пономаренка - К.: "Денеб", 2005. - 416 с. (Шифр видання III> 70028)

6. Ларина Р.Р. Инновационно-логистическое обеспечение международного туризма и круизного бизнеса: монография / Р.Р. Ларина, В.В. Селиванов, Е.Ю. Лукьянова, М.А. Шостак. - Симферополь, 2013. - 396 с. (Шифр видання III> 87331)

7. Розвиток туристичного бізнесу регіону: монографія / За ред. І.М. Школи. - Чернівці: Книги-XXI, 2007. -   292 с. (Шифр видання III> 72279)

8. Мельниченко С.В. Інформаційні технології у туристичній індустрії: підручник. - К., 2011. - 280 с. (Шифр видання III> 87421)

9. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів. - Х.: ХИАМТ, 2012. - 304 с. (Шифр видання III> 85375)

10. Проблеми розвитку туристичного бізнесу: монографія / За ред. Г.П. Склярс, В.Т. Шкарунц. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 233 с. (Шифр видання III> 87303)

 

Номер запиту: 542014-03-03 11:18:34Користувач: Ольга

Текст запитання:

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, які роки і номери газети "Пролетарская Правда=Пролетарська Правда" (Київ, 1921-1941)є в бібліотеці? Дякую!

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний користувач! Видання є у фондах ОННБ ім. М. Горького.

 З 1921 по 1925 рік мало назву:

Пролетарская правда [Текст]: газета / Ежедневная газета Киевского Губкома КП(б)У и Губпрофсовета. - 1921-1925. - 4 полосы. - Ежедневн.  (Шифр видання XVIII 2996)

У фондах бібліотеки випуски газети є з 1921 до 1925 роки.

 З 1925 по 1941 рік мало назву:

Пролетарськая правда [Текст]: газета / Орган київського обласного і міського комітетів КП(б)У та обласної ради депутатів трудящих. - 1925-1941. - 4 полоси. - Щоденна.  (Шифр видання XVIII 4675)

У фондах бібліотеки випуски газети за 1925-30; 1933-41 роки.

Номер запиту: 532014-02-24 18:19:00Користувач: Кушнір Наталія

Текст запитання:

Доброго дня! Вдруге намагаюсь відправити запит. Потрібен матеріал щодо питання:"Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі Ф.Купера "Останній з могікан". Не можу знайти джерельну базу для диплому. Дякую!

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі Ф.Купера "Останній з могікан", ми рекомендуємо для початку таку літературу:

1. Давиденко Г.И. История зарубежной литературы XIX-XX веков: Курс лекций. - М.: Высшая школа, 1970. - 622 с. (Шифр видання VI 55098)

2. Елизарова М. Е. Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века. - М.: Просвещение, 1961 г. (Шифр видання VI 47882)

3. История зарубежной литературы ХІХ века / Сост. М. Е. Елизарова. - М.: Просвещение, 1972. - 623 с. (Шифр видання  VI 57237)

4. Кирпичников А. И. Очерк истории романа ХІХ века СПб, Б/и, Б/г. (Шифр видання VI 5126)

5. Мелетинский М.Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - М.: Наука, 1986. - 318 с. (Шифр видання VII>30140)

6. Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность. - М.: Наука, 1968. - 411 с. (Шифр видання VI 51703)

7. Стиль и жанр художественного произведения: Стилевые особенности жанровых разновидностей английского и американского романа / Л. А. Кузнецова, И. В. Викторовская, И. М. Байбакова и др.; Под ред.  Л. А. Кузнецовой, И. В. Викторовской. - Львов: Вища школа, Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. - 125 с. (Шифр видання VI>5118)

8. Рафикова Э. Е. Фенимор Купер в оценке В. Г. Белинского: Сб. науч. тр. / Ташк. ун-т, 1980. - №642. - С. 99-101. (Шифр видання ХVIIІ 14904)

 9. Эпоха романтизма. Общая характеристика. Купер // История всемирной литературы. 6 т. / Акад. наук СССР; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; отв. ред. 6 т. И.А. Тертерян. - М.: Наука, 1989. - С. 552-562. (Шифр видання VII>19204)

Шановна Наталя! Нагадуємо Вам, що згідно правил віртуальної довідкової служби бібліограф має право надати відповідь на однє питання протягом до 3 діб, дякуємо за розуміння. 

Номер запиту: 522014-02-24 16:11:05Користувач: Надія

Текст запитання:

Доброго дня! Допоможіть будь ласка, мені потрібна інформація на тему "Повсякденне життя людей Київської Русі" Чи є у вашій бібліотеці книги стосовно цієї теми? Не можу знайти інформації! Дякую за увагу, буду чекати відповіді)

Текст відповіді:

Доброго дня, шановний користувач! За Вашим запитом "Повсякденне життя людей Київської Русі", ми рекомендуємо для початку таку літературу:

Фраянов И.М. Киевская русь: Главные черты соц.-эконом. стран. - Спб.: Из-во С.-Петербургского ун-та, 1999. - 372 с. ( V>19611)

Київська Русь: культура, традиції: Збірник наукових праць.- К. : Наук. Думка, 1982. - 151 с. ( V>3953)

Романов В.Ю. Люди и нравы древней Руси. Историко-бытовые очерки XI-XII вв.- Ч.1. - М.-Л.: Наука, 1966. - 240с. ( V 45183)

Шевцов В.Ю. Русь: погляд з минулого в майбутнє. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. - 350 с. ( V>23113)

Кривотун В.М. Як жили селяни-кріпаки Києво-Печерської Лаври / Київський держ. заповідник; Музей “Києво-Печерська Лавра”.- К., 1958. - 13 с.( V 31915)

Ильичев А.Т. Справочник по русской истории Киевская Русь XI-XII вв. - М.: Едиторика УРСС, 2003. - 144 с. ( V>19623)

Гудзенко О. Духовні ідеали Київської Русі як джерела формування національно-християнської моралі // Сіверянський літопис. - 2003. - № 4. - С. 23-26. (XVIII 31517)

Недзельска Н.Ш. Формування ідеалу української жинки в період Київської Русі // Південний архив: Зб. наук. праць. істор. наук. - Вип. IX. - Херсон: Херсонськ. держ. ун-т, 2002. - С. 79-83. (XVIII 34836)

Болербух А. Світосприйняття давньоруських людей: [духовна культура] // Київська старовина. - 2002. - № 6. - С. 56-80. (XVIII 30381)

Старков В. У здоровому тілі й дух здоровий, або До витоків української фізичної культури за Київської Русі // Берегиня. - 1997. - Число 1/2. - С. 70-83.(XVIII 31369)

Пуцько В. Світські елементи в духовній культурі стародавнього Києва // Укр. іст. журнал. - 1996. - № 3. - С. 143-150. (XVIII 15324)

Номер запиту: 512014-02-23 14:45:53Користувач: зав редакцией Biopolymers and Cell к.б.н. Тихонкова И.А.

Текст запитання:

Уважаемые сотрудники библиотеки, сообщите пожалуйста все ли номера издания Biopolymers and Cell c 2009 года есть в Ваших фондах (ISSN 0233-7657). Если каких-либо отсутствуют - редакция готова дослать недостающие номера. всего доброго.

Текст відповіді:

Уважаемая Тихонкова И.А. ! Библиотека благодарит Вас и редакцию журнала Biopolymers and Cell , в наших фондах отсутствует № 4 за 2013 год. С благодарностью Отдел научного комплектования фондов ОННБ им. М. Горького.

Номер запиту: 502014-02-23 14:40:34Користувач: Кушнір Наталія Володимирівна

Текст запитання:

Доброго дня! Хотіла б дізнатися, чи зможу знайти у вашіх фондах матеріал щодо такого питання: "Художня своєрідність американського пригодницького роману на матеріалі твору Ф.Купера "Останній з могікан"". Потрібна джерельна база для дипломної роботи. Дякую!

Текст відповіді:

Шановна Наталя Володимирівна, відповідь на Ваше питання дивись запит № 53.

Номер запиту: 492014-02-22 15:47:02Користувач: Ольга

Текст запитання:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці "Вісник державних закупівель" №13(859) від 13 лютого 2014 року?

Текст відповіді:

Вітаємо, шановний користувачу! "Вісник державних закупівель" є у фондах нашої бібліотеки. Шифр видання XVIII 34445. На жаль  №13(859) від 13 лютого 2014 року, ще немає. 

Номер запиту: 482014-02-20 16:55:26Користувач: Ірина

Текст запитання:

Чи є у вас журнал "Афіша Одеси"?

Текст відповіді:

Здравствуйте , уважаемый пользователь! Сообщаем Вам , что в фондах нашей библиотеки есть журнал :

Афиша Одессы: Городской журнал. - Одесса: ООО Компания " Альфа".

Шифр издания XVIII 35681

2002. - № 1-12; 2003. - № 9-28; 2004. - № 35-60; 2005. - № 60, 63-65, 67-70, 72-84; 2006. - № 95, 97-99, 101-109; 2007. - № 110-116, 117-134; 2008. - № 135-147, 150-159; 2009. - № 1(160)-6(165), 7, 8-10;  2010. - № 1(177)-4, 8, 9(185), 11(170), 12-17(176), 13; 2010. - №14(190)-17(193); 2011. - № 1(194), 2(195), 3(196), 4(197), 6(199), 7(200), 8(201), 9(202); 2012 года в фондах библиотеки нет; 2013. - № 2(216), 8(222), 9(223).

 

Номер запиту: 472014-02-18 17:54:37Користувач: Наталья

Текст запитання:

Здравствуйте! Есть ли фонде библиотеки номера газеты "Одесский вестник" за 1853-1856 года, и нужны ли какие-то особые документы или направление от университета, чтобы получить возможность с ними поработать?

Текст відповіді:

Здравствуйте, уважаемый пользователь. В фондах ОННБ им. М.Горького есть газета :

"Одесский вестник" за 1853-1856 годы. Шифр издания XVIII 477.

Для работы с газетой, Вам необходимо сопроводительное письмо от университета (с просьбой на разрешение работы с данным изданием) на имя Генерального директора Одесской национальной ордена Дружбы народов научной библиотеки им. М. Горького Ботушанской Ольги Федоровны.

Номер запиту: 462014-02-10 09:10:30Користувач: Галина

Текст запитання:

Добрый день! подскажите пожалуйста, есть ли книги: Головенкин В.П. Оценка качества дипломных проектов и работ. Ротштейн О.П., Єгоров С.О., Черноволик Г.О. Оцінка якості дипломного проектування на основі нечіткої логіки. Г. Гнатієнко, В. Снитюк Експертні технології прийняття рішень. Вешнева И.В. Управление качеством и информационные системы. Вешнева И.В., Мельников Л.А. Концепция разработки модели экспертной системы управления качеством образования на основе теории нечетких множеств. Вешнева И.В. Разработка критериев оценки качества дипломных работ для снижения уровня субъективизма в модели, основанной на применении логических функций.

Текст відповіді:

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Сообщаем Вам, что из списка литературы , в ОННБ им. М. Горького есть книга:

Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Єкспертні технології прийняття рішень: монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снатюк; наук. ред. О.Ф. Волошин. - К.: Маклаут, 2008. - 444 с.          (Шифр издания X> 7508)