Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 589

ПершаПопередня < 54 55 56 57 58> НаступнаОстання

Номер запроса: 412014-01-28 15:59:29Пользователь: Андрій

Текст запроса:

Доброго дня! Чи є у Вас якісь джерела про Кароля Мархоцького та про перебування в Одесі Юзефа Крашевського?

Текст ответа:

Доброго дня! У фондах відділу краєзнавства "Одесика " є видання, в яких згадується про Мархоцького Кароля (Карла) Ігнація:

1. Стибор-Мархоцькі // Край Овідія. Археологія та історія Овідіопольського району: Кол. монографія / Автори: І.В. Сапожников, В.В. Левчук, С.С. Аргатюк, Л.Г. Білоусова, Г.В. Сапожникова, Д.С. Шелест та ін.; Відп. ред. В.В. Левчук; Наук. ред. І.В. Сапожников; Літ.-мовн. ред. Т.Ф. Островська. - Одеса: Астропринт, 2005. - 624 с. - (Сер. "Берег Овідія ", т. VI).   (Шифр видання  V>21336)

Стибор-Мархоцькі - С. 107, 117, 155, 185.

2. Аргатюк С.С. Овідіопольський район: Енциклопедичний довідник / С.С. Аргатюк, В.В. Левчук, І.Т. Русев, І.В. Сапожников. - Одеса-Овідіополь: ВМВ, 2011.-  716 с.  (Шифр видання  XVIII 34103)

Мархоцький Кароль(Карл) Ігнацій 01.12. 1794. Ушицький повіт, Подільської губернії - 25.10. 1881., Одеса - граф Сцибор- Мархоцький герба "Остоя" . Син Є.І. Мархоцького - С. 198-199.

Що стосується  Юзефа Крашевського, пропонуємо переглянути наступні матеріали:

1. Баженова С.Е. Ю.І. Крашевський і Україна: Монографія / С.Е. Баженова; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Хмельн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; наук. ред. Л.В. Баженов. - Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. - 155с.  (Шифр видання  V> 25177) 

2. Скальковский А. Иосиф Крашевский в Одессе // Одесский вестник. - 1879. - 6 октября. - № 217. (Шифр издания XVIII 477)

3. Попруженко М. И.И. Крашевский в Одессе // Заседание император. Одес. о-ва истории и древностей. - 1912. - № 414. - С. 19-23.  (Шифр издания V 1375)

4. Зленко І. Куди щезли одеські замальовки І. Крашевського? // Горизонт. - Одеса: Маяк, 1971. - С. 63. - Підпис: Нестор Книжник.  (Шифр издания VII 147895)

5. Максимюк Т. Рисунок писателя Крашевського [Й.М. в Одессе в 1843г., 1852г.]  // Веч. Одесса. - 1987. - 11 июля.  (Шифр издания XVIII 24292)

6. Губарь О. Воспоминание об Одессе // Веч. Одесса. - 1987. - 28 февр. (Шифр издания XVIII 24292)

О прощании с Одессой польского писателя И.И. Крашевского.

Також пропонуємо самостійно ознайомитись з фондами відділу краєзнавства " Одесика".

Шановний Андрію! Нагадуємо Вам, що згідно правил віртуальної довідкової служби бібліограф має право надати відповідь на однє питання за вибором.


 

 

Номер запроса: 402014-01-27 16:32:20Пользователь: Андрій

Текст запроса:

Доброго дня! Готую розвідку про колекціонерів в Одесі.Цікавить,чи є якісь публікації про товариства колекціонерів та філателістів до 1939 р.

Текст ответа:

У фондах бібліотеки ім. М. Горького є література , яка можє Вас зацікавити:

1. Коциевский А.С. О коллекционировании и коллекционерах. Серия произведений об Одессе и одесситах. - Вип. 1. -  Одесса, 1995.  ( шифр XVII>2777)

2. Фурман В.Н. Золотой век: 100 лет олимпийской филателии / пер. В.И.Кофман. - Одесса: ТЭС, 2001. - 451 с.( шифр XVI>6334)

3.  Еврейське краєзнавство та колекцінування: зб. наук. праць: Матеріали конференції 24-26 серпня 2004 / Ін-т Юдаїки, НАН України. - К.: Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського, 2005. - 419 с. ( шифр V>19957)

4. Со-бутыльники. Собиратели бутылок: описание экспозиции выставки. - Б.г., Б.м., Б.и. - 12 с.             ( шифр XIV>12080)

5. Альманах / Одес. общ-во коллекционеров; Одес. муз. нумизматов. - Одесса, 2000 - № 1. ( шифр XVIII 34554)

6. Альманах / Одес. общ-во коллекционеров; Одес. муз. нумизматов. - Одесса, 2001 - № 2. ( шифр XVIII 34554)

7. Галкин С. Коллекционеры // Вечерняя Одесса. - 1973. - 10 июля. ( шифр XVIII 24292)

Об  одесских коллекционерах начала XX столетия.

8. Едирович В. Увлеченные // знамя коммунизма. - 1966. - 26 февраля.  ( шифр XVIII 12350)

Об  одесских коллекционерах.

9. Ольшанский А. Колекціонери // Чорноморська комуна. - 1967. - 26 березня.  ( шифр XVIII 7543)

Об одесском обществе филателистов.

10. Ольшанский А. Увлеченность, ... ная в строках // Черном. гудок. - 1980.  ( шифр XVIII 13368)

11. Губарь О. Значки єто кому-нибудь нужно // Вечерняя Одесса . - 1987. - 25 октября. ( шифр XVIII 24292)

Об  одесских коллекционерах.

12. Бишкевич Р.  Начерк історії української філателії. Класичний період / Р. Бишкевич. - Л. : Афіша; Галфілвісник, 2004. - 222 с. - Бібліогр.: с. 210-220. - укp.  ( шифр XVII>3463)

Досліджено історію української класичної філателії від часу її зародження у 1919 р. до сучасного періоду. Розглянуто процес становлення і розвитку філателістичного руху на українських землях, що перебували під владою інших держав (Росії, Австро-Угорщини, СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини), висвітлено діяльність національних філателістичних товариств поза межами території України (Німеччини, Англії, США), досліджено філателістичну спадщину Західно-Української Народної Республіки. Наведено біографічні відомості про визначних збирачів української поштової марки, висвітлено їх дослідницьку, видавничу та громадську діяльність, встановлено вклад у справу розвитку національної філателії.

Пропонуємо переглянути наступні матеріали. Також рекомендуємо самостійно ознайомитись з Предметним каталогом ОННБ, та каталогом Відділу краєзнавства "Одесика".

 

Номер запроса: 392014-01-27 14:25:48Пользователь: Володимир

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть з’ясувати дату виходу №3/4 у 1922 р. видання "Бюлетень Головної Управи Товариства Українського Червоного Хреста" (Харків, 1922 — 1923). Дякую!

Текст ответа:

Бюлетень Головної Управи Товариства Українського Червоного Хреста - 1922. - № 3/4. - 10 липня . - Х. : Изд. Научная мысль, 1922. - 36 с. ( шифр XVIII 3793)

Номер запроса: 382014-01-27 11:35:33Пользователь: Олеся

Текст запроса:

Доброго дня. Чи є у фондах бібліотеки журнал &quot;Музика&quot; (К., Х., 1923-1925, 1927)? Якщо так, то які річники і числа?

Текст ответа:

Олеся ! У фондах ОННБ ім. М.  Горького є таке видання:

1. Музика: місяшник музичної культури. - 1923. - Ч. 1. - квітень. - К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1923. - 31 с.;  Музика: місячник музичної культури. - 1923. - Ч. 2. - травень. - К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1923. - 30 с.; Музика: місячник музичної культури. - 1923. - Ч. 3-5. - літо. - К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1923. - 44 с.; Музика: місячник музичної культури. - 1923. - Ч. 6-7.  - К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1923. - 44 с.; Музика: місячник музичної культури. - 1923. - Ч. 8-9. - кінець 1923 р. - К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1923. - 39 с.   ( шифр XVIII 11813) 

2. Музика: місячник музичної культури. - 1924. - Ч. 1-3. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1924. - 60 с.; Музика: місячник музичної культури. - 1924. - Ч. 4-6. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1924. - 57 с.;  Музика: місячник музичної культури. - 1924. - Ч. 7-9. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1924. - 131-188 с.;  Музика: місячник музичної культури. - 1924. - Ч. 10-12. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1924. -197- 252 с.  ( шифр XVIII 11813) 

3. Музика: місячник музичної культури. - 1925. - Ч. 1. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 62 с.; Музика: місячник музичної культури. - 1925. - Ч. 2. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 67-112 с. ; Музика: місячник музичної культури. - 1925. - № 3. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 114-160 с.;  Музика: місячник музичної культури. - 1925. - № 4. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. -161- 208 с. ; Музика: місячник музичної культури. - 1925. - № 5-6. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 209-256 с.; Музика: місячник музичної культури. - 1925. - №7-8. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 257-304 с.;  Музика: місячник музичної культури. - 1925. - № 9-10. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 305-376 с.;  Музика: місячник музичної культури. - 1925. - № 11-12. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1925. - 377-452 с.   ( шифр XVIII 11813)

4.  Музика: двохмісячник музичної культури. - 1927. - №. 1. - Січень-Лютий. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1927. - 80 с.;   Музика: двохмісячник музичної культури. - 1925. - № 2. - Березень-Червень. -   К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1927. - 48 с.; Музика: двохмісячник музичної культури. - 1925. - № 3. - Ліпень-Вересень. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1927. - 60 с.;  Музика: двохмісячник музичної культури. - 1925. - № 4. - Жовтень-Листопад. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1927. - 58 с.;  Музика: двохмісячник музичної культури. - 1925. - № 5-6. - Листопад-Грудень. -  К.: Вид. Музичне т-во ім. Леонтовича, 1927. - 85 с.  ( шифр XVIII 11813) 

 

Номер запроса: 372014-01-23 14:36:41Пользователь: катерина

Текст запроса:

Чи є якась критика , та інформація про письменника Клима Поліщука роман "Гуляйпільський батько"???

Текст ответа:

Кли́м Лавре́нтійович (Лаврінович, Лавринович) Поліщу́к (*25 листопада 1891, с. Краснопіль (тепер Чуднівський район, Житомирської області, Україна) — †1937, Сандармох, Російська Федерація) — український письменник, публіцист, автор історичних романів. Дослідник культури комі народу.

Пропонуємо Вам літературу:

1. Яковенко С. Клим Поліщук: проза трагічного гуманізму / Поліщук К. Вибрані твори. - К. : Смолоскип, 2008. - С.  5-47.       ( шифр VII>72447)

2.Мартин Н.М. Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років XX століття: реконкісти: [монографія]. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту, 2008. - С. 81-87.     ( шифр VII>66934)

3. Костиря Б.М. Трагичний голос Клима Поліщука // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 5. - С. 108-116.           ( шифр XVIII>33855)

4. Костиря Б.М. Перша світова війна та національна революція 1917-1921 рр. у символістьській прозі Клима Поліщука // Бахмутський шлях. - 2010. - № 1/2. - С. 137-140.       ( шифр XVIII>34383) 

5. Костиря Б.М. Лірик і мастер великих жанрів // День. - 2011. - № 165-166 (16 вересня).  ( шифр XVIII>33282) 

6. Костиря Б.М. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Літературна Україна. - 2011. - № 38. - (6 жовтня). - С. 15.  ( шифр XVIII>7196)

7. Клімачова В. Елементи готики у прозі Клима Поліщука  // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Слов'ян. філологія. - 2012. - Вип. 648-649. - С. 131-135. - Бібліогр.: 12 назв.   ( шифр XVIII>32225)

8. Прийомко А.Є. Міфологема великого міста у сфері готичних шукань Клима Поліщука  // Акт. пробл. слов'ян. філології: зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т. Серія: Лінгвістика і літературознавство. - 2010. - Вип. XXIII, Ч. I. - С. 270-279. - Бібліогр. : 17 назв.   ( шифр XVIII>35840)

9. Федоровський Ю.Р. Огляд закордонної літератури про махновщину // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту. - 2003. -  № 5.   ( шифр XVIII>32305)

10. Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках: спогади 1933-1941 / С. Підгайний. -Тернопіль: Джура, 1999. - 123 с.   ( шифр V>17552)

 

Номер запроса: 362014-01-21 10:50:04Пользователь: Андрей

Текст запроса:

Добрый день! Спасибо за ответ.Ссылка "Список дополнительных услуг библиотеки" только на украинском языке.Разобраться не могу. Что нужно чтобы получить расписание самолётов из аэропорта Одесса и " Застава" из №295 от25.12.1984г. и №171 от 26.07 1985г.в любом виде?

Текст ответа:

Для получения копии необходимых Вам документов обратитесь с запросом по следующему электронному адресу  ognb@ukr.net . Условия оплаты Вам разьяснит специалист , который занимается этим вопросом. См. обратная связь http://odnb.odessa.ua/about.php.

Номер запроса: 352014-01-16 12:13:10Пользователь: Віктор

Текст запроса:

Мені потрібен посібник: Пекар В. Основи виставкової діяльности. навч посібник Київ 2009 повідомьте будь ласка про його наявність

Текст ответа:

Доброго дня! У відповідь на Ваш запит повідомляємо, що зазначений посібник:

1. Пекар В. Основи виставкової діяльності: навч. посібник . - Київ, 2009.

Відсутній у фондах ОННБ ім. М. Горького.

Номер запроса: 342014-01-16 11:13:10Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть з повним бібліографічним описом №3 за 1923 р. газети "Юнацька Правда" (Одеса, 1923), а саме:1) дата виходу; 2) редактор;3)видавець;4) друкарня, її адреса;5)адреса редакції; 6)формат (довжина х ширину); 7)тираж; 8) кількість сторінок; 4) передплата, ціна. Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня! Приводимо бібліографічний опис:

Юнацька правда / Видання Одеського Губкому КСМ; Ред. Редколегія. - 1923, листопад. - 21- середа. - Одесса: Вид. Губком КСМ, 1923. - 4 полоси. - Двотижнева.

1923. - № 3. - 3000 прим.

Та надаємо Вам інформацію про видання за вказанними пунктами, яка  не входить у бібліографічний опис:

1. Друкарня - 2-ая Гостип. им. т. Ленина. [Одеса], Пушкинская, 18.

2.Адреса редакції - Одеса, вул. Карла Маркса, № 35.

3. Формат : довжина 35,5 см, ширина 26,5.

4. Свідчень по передплаті немає. Ціна - 20 карб.

 

Номер запроса: 332014-01-16 10:37:47Пользователь: Зайцева Наталья Николаевна

Текст запроса:

Здравствуйте! Обращаются к вам ваши коллеги из Отдела краеведения Донской публичной библиотеки. Мы готовим список Героев Советского Союза Ростовской области. По сведениям из интернета, летчик, Герой Советского Союза КОЛБЕЕВ Александр Никитич (1915-?), уроженец Ростова-на-Дону, после выхода в отставку жил в Одессе. Мы не можем найти дату его смерти. Будем вам признательны за помощь.

Текст ответа:

Уважаемые  коллеги! По данным Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния г. Одессы Колбеев Александр Никитич умер 16 марта 2008 года.

Номер запроса: 322014-01-16 10:14:36Пользователь: Андрей

Текст запроса:

Добрый день! Нет ли в фондах вашей библиотеки периодических изданий за 1980-1991 годы, в которых бы печаталось расписание самолётов из аэропорта Одесса? Каковы условия получения данной информации? Спасибо.

Текст ответа:

Добрый день! В фондах ОННБ им. М. Горького есть газета "Вечерняя Одесса" за 1980-1991 годы, в которой печатались расписания самолетов из аэропорта Одесса:

1. Расписание движения самолетов из Одессы с 1 января по 19 апреля 1985 года // Вечерняя Одесса: газета. - № 295. - 25 дек. - вторн. - 1984. - С. 4.

2. Расписание движения самолетов из аэропорта "Застава" // Вечерняя Одесса. - № 171. - 26 июля. - пятн. - 1985. - С. 4.

Предоставить список периодических изданий по Вашей теме в рамках Виртуальной справочной службы не представляется возможным, так как требует углубленного разыскания и просмотра изданий.

Заказать ксерокопирование или сканирование фрагмента необходимого документа см. список дополнительных услуг библиотеки.

Ознакомиться с газетой можно в Ретро зале отдела периодических изданий ОННБ им. М. Горького.